Muotoilun opinnäytetyöt

Teollisen muotoilun, tekstiilisuunnittelun ja sisustusarkkitehtuurin opiskelijat ovat tehneet luovia opinnäytötöitä joista kaupunkimuotoilun liittyvät työt ovat nähtävillä myös 1.9.-1.10.2016 Laiturilla.

Opinnäytetöiden lyhyet esittelyt ovat selattavissa alla.

 

Neulemalliston suunnittelu ja tuotteistaminen R/H-merkille

Tekijä: Amanda Halonen, Textile Design

Opinnäytetyö: Neulemalliston suunnittelu ja tuotteistaminen R/H-merkille/Design and productization of knit collection for R/H

Final Thesis. Design and productization of knit collection for R/H. 2016. Amanda Halonen. Textile Design. Photo: Amanda Halonen. Neulemalliston suunnittelu ja tuotteistaminen R/H-merkille.Final Thesis. Design and productization of knit collection for R/H. 2016. Amanda Halonen. Textile Design. Photo: Amanda Halonen. Neulemalliston suunnittelu ja tuotteistaminen R/H-merkille.Final Thesis. Design and productization of knit collection for R/H. 2016. Amanda Halonen. Textile Design. Photo: Amanda Halonen. Neulemalliston suunnittelu ja tuotteistaminen R/H-merkille.

Kuvaus: Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnittella neulemallistoa suomalaiselle R/H-naistenvaatemerkille (Riiheläinen-Hernesniemi Oy). Mallisto koostuu 11 tuotteesta, ja opinnäytetyön puitteissa viidestä ensimmäisestä tuotteesta alettiin valmistaa mallikappaleita. Neulemalliston on tarkoitus tulla myyntiin osana R/H:n syksy-talvimallistoa vuonna 2017. Näkökulmana tässä opinnäytetyössä on suunnittelijana toimiminen olemassaolevan tuotemerkin alla. Tarpeen työlle määrittelivät sekä R/H että R/H:n asiakaskunta, joka on toivonut valikoimaan neuletakkia. Keskeisenä tavoitteena oli suunnitella toimiva tuotekokonaisuus laadukkaista materiaaleista siten, että tuotanto pysyy mahdollisimman lähellä.

 

New concept development process of mono functional hybrid watches

Tekijä: Umberto Onza, Industrial Design

Opinnäytetyö: New concept development process of mono functional hybrid watches. 2016.

Final Thesis. New concept development process of mono functional hybrid watches. 2016. Umberto Onza. Industrial Design. Photo: Umberto Onza.Final Thesis. New concept development process of mono functional hybrid watches. 2016. Umberto Onza. Industrial Design. Photo: Umberto Onza.Final Thesis. New concept development process of mono functional hybrid watches. 2016. Umberto Onza. Industrial Design. Photo: Umberto Onza.

Kuvaus: Opinnäytetyö esittelee konsepti- sekä tuotekehitysprosessin aloittelevan tuotesuunittelijan Umberto Onzan näkökulmasta, joka on töissä TBWA\Helsingillä. Hänen uransa ensimmäisestä päivästä lähtien hän aloitti projektin TBWA:n uuden asiakkaan, Sweitsiläisen lifstyle brandin What? Watch:n kanssa. What? Watch perustettiin keväällä 2013 ensimmäinen kellomallisto julkaistiin Brooklynissä, New Yorkissa kansainvälisille markkinoille syksyllä 2015. Mallisto on saannut palvjon kansainvälistä näkyvyyttä eri nettijulkaisuissa sekä lifestyle ja gadget lehdissä.

 

Opastelaitteiden tuoteperheen konseptisuunnittelu Tampereen kaupungille

Tekijä: Simo Lahtinen, Industrial Design

Opinnäytetyö: Opastelaitteiden tuoteperheen konseptisuunnittelu Tampereen kaupungille/Concept design of signage product family for the city of Tampere

Final Thesis. Concept design of signage product family for the city of Tampere. 2016. Simo Lahtinen. Industrial Design. Photo: Simo Lahtinen. Opastelaitteiden tuoteperheen konseptisuunnittelu Tampereen kaupungille.Final Thesis. Concept design of signage product family for the city of Tampere. 2016. Simo Lahtinen. Industrial Design. Photo: Simo Lahtinen. Opastelaitteiden tuoteperheen konseptisuunnittelu Tampereen kaupungille.Final Thesis. Concept design of signage product family for the city of Tampere. 2016. Simo Lahtinen. Industrial Design. Photo: Simo Lahtinen. Opastelaitteiden tuoteperheen konseptisuunnittelu Tampereen kaupungille.

Kuvaus: Opinnäytetyö esittelee Simo Lahtisen opastelaitteiden tuoteperhekonseptin suunnittelua Tampereen kaupungille. Opastelaitteet ovat osa Sito Oy:n Tampereen keskustan kävelyn opastejärjestelmä -projektia, jossa luotiin jalankulun opastuksen periaatteet Tampereen keskusta-alueelle. Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda esteettömät, käyttäjälähtöiset, kustannustehokkaat ja kestävän kehityksen mukaiset opastelaitteet. Opasteiden tuli myös tukea ja kehittää Tampereen imagoa, sekä kannustaa käyttäjää ympäristönsä huomiointiin.

 

Development of a Participatory Design Workshop Concept for Solving Urban Challenges

Tekijä: Jalmari Sarla, Industrial Design

Opinnäytetyö: Development of a Participatory Design Workshop Concept for Solving Urban Challenges. 2016.

Untitled

Kuvaus: Opinnäytetyö käsittelee urbaaneihin suunnitteluhaasteisiin luodun osallistavan muotoilun menetelmän kehitystyötä. Karttapohjainen menetelmä on tarkoitettu käytettäväksi työpajoissa suunnitteluprosessin alkuvaiheessa, ja sen avulla on tarkoitus löytää ihmislähtöisiä huomioita paikallisesta ympäristöstä suunnittelutyön tueksi sekä luoda uusia konsepteja paikallisten sidosryhmien yhteistyölle. Projektin lopputuote on modulaarinen juliste, joka toimii ohjeistavana työkalupakkina fasilitaattoreille.

 

Ruokapiha

Tekijä: Kia Koponen. Interior Architecture

Opinnäytetyö: Ruokapiha/Food court

Final Thesis. Food court. 2016. Kia Koponen. Interior Architecture. Photo: Kia Koponen. Ruokapiha.Final Thesis. Food court. 2016. Kia Koponen. Interior Architecture. Photo: Kia Koponen. Ruokapiha.Final Thesis. Food court. 2016. Kia Koponen. Interior Architecture. Photo: Kia Koponen. Ruokapiha.

Kuvaus: Opinnäytetyössään Kia Koponen suunnittelee konseptin ja vision paikasta, joka pyrkii elävöittämään Helsinkiä myös talvella. Lähtökohtana oli suunnitella helsinkiläisille kaupunkikuvan huomioon ottava ja arkkitehtuuriltaan laadukas ruokakeskittymä, olohuoneen jatke jonne voisi kerääntyä nauttimaan hyvästä ruoasta ja yhdessäolosta ympäri vuoden. Tavoitteena oli suunnitella houkutteleva ja säänkestävä modulaarinen kokonaisuus, joka olisi muokattavissa ja siirrettävissä tarpeen mukaan.

 

Hyvän mielen toimisto

Tekijä: Julia Chen. Interior Architecture

Opinnäytetyö: Hyvän mielen toimisto/Good mood office

Final Thesis. Good mood office. 2016. Julia Chen. Interior Architecture. Photo: Julia Chen. Hyvän mielen toimisto.Final Thesis. Good mood office. 2016. Julia Chen. Interior Architecture. Photo: Julia Chen. Hyvän mielen toimisto.Final Thesis. Good mood office. 2016. Julia Chen. Interior Architecture. Photo: Julia Chen. Hyvän mielen toimisto.

Kuvaus: Opinnäytetyössään Julia Chen suunnittelee Larsen & Co Tilitoimiston Kaisaniemen toimitilaa. Kyseessä on taloushallinnon palveluita tuottava tilitoimisto, jonka 220-neliöisessä toimitilassa työskentelee 12 työntekijää. Tarkoituksena oli ottaa suunnittelussa mahdollisimman hyvin huomioon asiakkaan toiveet ja tarpeet eli suunnittella Larsen & Co Tilitoimistolle toimivan toimistosuunnitelman niin, että se edistäisi työpaikan viihtyvyyttä ja tukisi yrityksen ilmettä.

 

Arabian kampus – Luonnonmateriaalit & viherkasvit taideopetustilassa

Tekijä: Mira Hölttä, Interior Architecture

Opinnäytetyö: Arabian kampus – Luonnonmateriaalit & viherkasvit taideopetustilassa/Arabia Campus – Art class design with organic materials

Final Thesis. Arabia Campus - Art class design with organic materials. 2016. Mira Hölttä. Interior Architecture. Photo: Mira Hölttä. Arabian kampus - Luonnonmateriaalit & viherkasvit taideopetustilassa.Final Thesis. Arabia Campus - Art class design with organic materials. 2016. Mira Hölttä. Interior Architecture. Photo: Mira Hölttä. Arabian kampus - Luonnonmateriaalit & viherkasvit taideopetustilassa.Final Thesis. Arabia Campus - Art class design with organic materials. 2016. Mira Hölttä. Interior Architecture. Photo: Mira Hölttä. Arabian kampus - Luonnonmateriaalit & viherkasvit taideopetustilassa.

Kuvaus: Opinnäytetyössään Mira Hölttä suunnittelee uuden Arabian kampuksen taideopetustilat, jotka sijoittuvat Helsingin Arabianrantaan niin kutsutulle Tavi-talolle. Metropolia Ammattikorkeakoulu keskittää tulevaisuudessa nykyiset 20 toimipistettä neljälle eri kampukselle vuosina 2017–2019. Työn toimeksiantajana on toiminut Metropolia Ammattikorkeakoulu Creative Campus Arabia -hankkeen kautta. Luonnonmukaisten materiaalien asiantuntijana tässä työssä toimi alan pioneeri The Natural Building Company Oy.

 

KASKI: saunarakennuksen suunnittelu ja päämökin luonnossuunnitelma nuorelle parille Hartolaan

Tekijä: Maria Podduikin, Interior Architecture

Opinnäytetyö: KASKI: saunarakennuksen suunnittelu ja päämökin luonnossuunnitelma nuorelle parille Hartolaan/KASKI: Sauna Cabin Plans and Villa Concept for a Young Couple

Final Thesis. KASKI: Sauna Cabin Plans and Villa Concept for a Young Couple. 2016. Maria Podduikin. Interior Architecture. Photo: Maria Podduikin. KASKI: saunarakennuksen suunnittelu ja päämökin luonnossuunnitelma nuorelle parille Hartolaan.Final Thesis. KASKI: Sauna Cabin Plans and Villa Concept for a Young Couple. 2016. Maria Podduikin. Interior Architecture. Photo: Maria Podduikin. KASKI: saunarakennuksen suunnittelu ja päämökin luonnossuunnitelma nuorelle parille Hartolaan.Final Thesis. KASKI: Sauna Cabin Plans and Villa Concept for a Young Couple. 2016. Maria Podduikin. Interior Architecture. Photo: Maria Podduikin. KASKI: saunarakennuksen suunnittelu ja päämökin luonnossuunnitelma nuorelle parille Hartolaan.

Kuvaus: Opinnäytetyössään Maria Podduikin käsittelee ympärivuotiseen loma-asumiseen tarkoitetun saunarakennuksen suunnittelua toimeksiantona. Aikomuksena toimeksiantajilla on rakentaa ensin saunarakennus ja myöhemmin päämökki. Saunarakennuksen sijoittumisen kannalta oli otettava huomioon tulevan päämökin sijainti ja koko. Tästä johtuen Maria teki päämökistä alustavan luonnossuunnitelman, jonka tarkoituksena oli havainnollistaa rakennusten sijoittumista ja suhdetta toisiinsa. Suunnittelun lähtökohtina olivat käyttäjäkeskeisyys sekä ekologisuus.

 

Merry-Go-Round: How to Improve Elderly Care with Interior Architecture 

Tekijä: Sade Riitijoki, Interior Architecture

Opinnäytetyö: Merry-Go-Round: How to Improve Elderly Care with Interior Architecture

Final Thesis. Merry-Go-Round: How to Improve Elderly Care with Interior Architecture. 2016. Sade Riitijoki. Interior Architecture. Photo: Sade Riitijoki.Final Thesis. Merry-Go-Round: How to Improve Elderly Care with Interior Architecture. 2016. Sade Riitijoki. Interior Architecture. Photo: Sade Riitijoki.Final Thesis. Merry-Go-Round: How to Improve Elderly Care with Interior Architecture. 2016. Sade Riitijoki. Interior Architecture. Photo: Sade Riitijoki.

Kuvaus: Opinnäytetyön on suunnittelutoimeksianto luonnosvaiheessa olevaan vantaalaiseen palvelutaloon. Työ on tehty yhteistyössä L Arkkitehdit Oy:n kanssa. Sade Riitijoki toteutti tarvittavat dokumentit ja visualisoinnit. Toteuttaakseen senioritalon yhteistilat, hän eläytyi vanhuksen ja tilan suhteeseen osallistamisella ja osallistumisella. Opinnäytetyö hyödyntää käytännönläheistä lähtökohtaa ja hermeneuttis-fenomenologista lähestymistapaa aineistoa analysoiden ja tulkiten.

 

Tuuheaa ja läpikuultavaa: Pukunäyttelyn suunnitelma

Tekijä: Julia Turunen, Interior Architecture

Opinnäytetyö: Tuuheaa ja läpikuultavaa: Pukunäyttelyn suunnitelma/Dense and translucen

Final Thesis. Dense and translucent: Costume exhibition design. 2016. Julia Turunen. Interior Architecture. Photo: Julia Turunen. Tuuheaa ja läpikuultavaa: Pukunäyttelyn suunnitelma.Final Thesis. Dense and translucent: Costume exhibition design. 2016. Julia Turunen. Interior Architecture. Photo: Julia Turunen. Tuuheaa ja läpikuultavaa: Pukunäyttelyn suunnitelma.Final Thesis. Dense and translucent: Costume exhibition design. 2016. Julia Turunen. Interior Architecture. Photo: Julia Turunen. Tuuheaa ja läpikuultavaa: Pukunäyttelyn suunnitelma.

Kuvaus: Tässä opinnäytetyössä suunnittellaan pukunäyttelyä Suomen Kansallisoopperan lämpiötiloihin. Näyttelyssä esiteltävät puvut ovat pukusuunnittelija Erika Turusen kahdenkymmenen vuoden uran aikana suunnittelemia. Opinnäytetyön toimeksiantaja on Suomen Kansallisooppera, ja palvellakseen toimeksiantajaa mahdollisimman hyvin, suunnittelija tutkii työn tutkimusosuudessa näyttelysuunnittelun eri ohjeita ja suosituksia, sekä näyttely-, ja julkitiloja koskevia rakennusmääräyksiä.