Japanese Design Workshop 6.-8.3.2017 – Tsutsumi Design eli käärimisen muotoilu

Professori Takaaki Oe Metropolian partnerikorkeakoulu Kyoto University of Art and Designista piti japanilaisen työpajan muotoilun tutkinto-ohjelman opiskelijoille 6.-8.3.2017. Hänellä oli mukanaan 22 japanilaista opiskelijaa, jotka myös osallistuivat työpajaan. Japanilaisten opiskelijoiden ohjelmaan kuului lisäksi vierailu Marimekon tehtaassa Herttoniemessä.

Muotoilutyöpajassa tutustuttiin japanilaiseen perinnekulttuuriin, etsien tapoja yhdistellä siihen suomalaista kulttuuria. Pääteemana oli tsutsumi design, joka tarkoittaa käärimisen muotoilua. Lähtökohtana käytettiin furoshiki, mizuhiki ja fumikou -käsitteitä; furoshiki on kankaaseen käärimistä, jota voidaan tehdä lahjoille tai ostoksille, mizuhiki on kirjeiden ja korttien sidontaa paperinarua käyttäen, ja fumikout ovat tuoksupusseja, joita voi lähettää ystävälle kirjeen mukana. Tuoksupussi välittää kirjeen lähettäjän tunteet vastaanottajalle tuoksun muodossa. Työpajassa mietittiin erilaisia ilmaisun tapoja, joita voi hyödyntää kirjeenvaihdossa niin, että lähettäjän tunteet tai ajatukset välittyvät vastaanottajalle. Samalla mietittiin keinoja, miten kirjeiden lähettämisen perinnettä voitaisiin elvyttää uusilla tavoilla. Opiskelijat kehittivät malleja ajatuksia ja tunteita symboloivista esineistä, joita voi sulkea kirjekuoren sisään. Useat työstivät myös uudenlaisia kirjekuoria ja vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia kuorille kirjeen vastaanottamisen jälkeen.

Työpajaan osallistui japanilaisten opiskelijoiden lisäksi 35 Metropolian opiskelijaa. Tunnelma oli koko työpajan ajan innostunut, ja opiskelijat tutustuivat mielenkiinnolla toistensa kulttuureihin. Kaikki työt asetettiin esille viimeisenä päivänä, ja luokka täyttyikin ihailevasta puheensorinasta, kun opiskelijat tutkivat lähemmin toistensa tuotoksia.