Live Baltic Campus

Live Baltic Campus -projektissa muotoiluajattelu ja -menetelmät valjastetaan kaupunkisuunnittelun käyttöön. Mukana on kuusi korkeakoulua ja aluetta Itämeren ympärillä – Helsinki, Riika, Tartto, Tukholma, Turku ja Uppsala – joissa kaikissa ollaan joko suunnittelemassa joko kokonaan uusia tai kehittämässä olemassa olevia kampusalueita. Kampusalueet toimivat projektissa pilotteina, joissa testataan muotoilun ja käyttäjälähtöisen suunnittelun menetelmiä eri toimijoiden mukaansaamiseksi. Yhteistyö kaupungin hallinnon, kaupunkisuunnittelijoiden, kampuskehittäjien, muotoilijoiden ja muiden sidosryhmien välillä on keskeistä. Piloteista saatuja kokemuksia jakamalla ja tuloksia vertaamalla pyritään löytämään tapoja entistä parempaan eri käyttäjäryhmät huomioivaan kaupunkisuunnitteluun. Projektissa järjestetään neljä kansainvälistä Livable City Forum -tapahtumaa, joissa kokoonnutaan keskustelemaan ja rakentamaan yhteistä osaamista kaupunkimuotoilusta kampuskehittämisessä.

Metropolian koordinoimassa hankkeesssa ovat kumppaneina Latvian, Tukholman, Uppsalan, Turun ja Tarton yliopistot sekä Helsingin kaupunki ja Riga Planning Region. Lisäksi mukana ovat Uudenmaan liito ja Turun kaupunki. Hanke toteutetaan 10/2015-3/2018 Central Baltic -rahoitusohjelman ja Varsinais-Suomen liiton rahoituksella.

Lisää tietoa