Kaikkea, mitä en osannut edes kuvitella! Työntekijäkokemuksen kehittäminen perehdytyksessä palvelumuotoilun keinoin

Konkreettisia ratkaisuideoita työntekijäpolun kehittämiseen

Metropolian YAMK-tutkinnon opinnäytetyönä toteutettiin käyttäjälähtöinen palvelumuotoiluprojekti, jossa kartoitettiin matkaa työnhakijasta työntekijäksi Helsingin telakalla. Työn teoreettisena lähtökohtana oli tutustua kokemusmuotoiluun ja työntekijäkokemukseen. Tavoitteena oli löytää elementtejä, joilla voidaan vaikuttaa positiivisen työntekijäkokemuksen syntyyn ja kehittää perehdytysprosessia. Projekti toteutettiin kevään 2022 aikana yrityksessä Helsinki Shipyard Oy, ja työn toteutti Metropolian opiskelija & telakan sisustussuunnittelija Saara Suvela.

Projektissa hyödynnettiin perinteisimpiä palvelumuotoiluun liitettyjä työkaluja, kuten asiakaspolkukartoitus, service blueprint ja affinity diagram. Työkaluja räätälöitiin projektin tarpeisiin. Jo projektiin lähdettäessä pidettiin haasteena laivanrakennusprosessin opettamista varsinkin alan ulkopuolelta tuleville uusille työntekijöille. Asiakaspolkukartoituksen avulla saatiin telakan henkilöstöltä nykytilanteesta aitoa, käyttäjälähtöistä palautetta, joka analysoitiin ja visualisoitiin työkalujen avulla. Palvelumuotoilun metodien ja työkalujen avulla saatiin luotua perehdytyksen kehittämiseen konkreettisia ideakonsepteja, jotka vastasivat tutkimuksessa esille tuotuihin haasteisiin. Projektin aikana löytyneet ideat perehdytyksen parantamiseksi esitettiin työn lopputuloksena. 

Työssä hyödynnettiin perinteisen palvelumuotoiluprosessin ideologiaa, jossa haasteeseen lähdettiin tutustumaan käyttäjälähtöisesti kartoittamalla nykytilaa ja tavoittelematta liikaa etukäteen määriteltyä lopputulosta. Työ toimii esimerkkinä siitä, miten prosessin suunta määräytyi vaihe vaiheelta löydetyn ja analysoidun tiedon perusteella. Opinnäytetyö osoittaa, kuinka palvelumuotoilun metodeja voidaan hyödyntää myös sellaisten prosessien suunnitteluun, jotka eivät ensivaikutelmalta täytä perinteisesti palveluksi kutsutun toimintaketjun määritelmiä. Yleisiä käytössäolevia palvelumuotoilun työkaluja voidaan muokata ja personoida tukemaan omaa projektia ja tutkimusta.

Työn kautta saadaan esiteltyä palvelumuotoilun hyödyt Helsinki Shipyard Oy:lle, ja kuinka palvelumuotoilua on mahdollista hyödyntää monien erilaisten prosessien kehittämisessä telakalla ja laivanrakennuksessa läpi organisaation. Palvelumuotoilussa tavoitteena ei tarvitse olla uuden luominen, vaan se sopii mainiosti myös olemassaolevan kehittämiseen. Erilaiset työkalut auttavat prosessien ja tulosten visualisoinnissa, mikä auttaa havainnollistamaan abstrakteja kokonaisuuksia. Uudet ideat voidaan esitellä ja perustella käyttäjälähtöisen tutkimustyön tuloksilla.

Kuva: Saara Suvela
Kuva: Saara Suvela

Lisätietoja:

Saara Suvela, sisustussuunnittelija, Helsinki Shipyard Oy.

Opinnäytetyö