Esteetön luontoretkeily -millaisia tulevaisuuden toiveita käyttäjillä on?

Ajankohtainen ja yhteisöllinen Esteettömyyden kompassi -sovellus vastaa esteettömän luontoretkeilyn käyttäjätarpeeseen.

Muotoilu YAMK tutkinnon opinnäytetyössäni Esteetön luontoretkeily -millaisia tulevaisuuden toiveita käyttäjillä on? on tutkittu esteetöntä luontoretkeilyä toimintarajoitteisten käyttäjien näkökulmasta. Tutkimuksen aikana on kuultu myös luontoalueiden ylläpitäjiä, kuten Metsähallituksen, luonnon virkistysalueiden ja kuntien edustajia sekä myös luontomatkailun yrittäjiä. Opinnäytetyön tilaajana on ollut Suomen Paralympiakomitea ry.

Palvelumuotoiluprosessina toteutetun tutkimuksen keskeisenä kysymyksenä on ollut saada selville, mitä käyttäjät ajattelevat esteettömästä luontoretkeilystä. Ja ennen kaikkea, millaiset asiat toimivat ja mikä on esteenä luontoretkelle lähtemiseen. Opinnäytetyön lopputulemana syntyi Esteettömyyden kompassi -yhteisöllinen mobiilisovellus sekä sitä tukevat verkkosivut. Esteettömyyden kompassi kokoaa teemoittain yhteen esteettömän luontoretkeen liittyvää tietoa sekä palveluja. Yhteisöllinen Esteettömyyden kompassi mahdollistaa ennen kaikkea paikan vertaiskokemuksien jakamiselle. Tietopankki sisältää seuraavat teemat; retkiyhteisö, retkikohteet, retkipalvelut, apuvälineet sekä retkivälineet.

Opinnäytetyön tutkimus on osoittanut, että esteettömän luontoretkeilyn eteen on vielä paljon tehtävää. Esteettömyyden kompassin kaltainen tietopankki on merkityksellinen viestintää tukeva työkalu. Yhteisöllinen vertaiskokemusten vaihtaminen ja esimerkit rohkaisevat luontoretkelle sekä kannustavat uusiin kokemuksiin. Tutkimuksen mukaan käyttäjän on vaikea löytää tietoa esteettömistä retkeilykohteista ja luontoreittien kuvaukset eivät myöskään aina vastaa todellisuutta. Esteettömyyskartoitusmenetelmä on olemassa, mutta itse sanoittamiseen ja kuvailuun tarvitaan vielä lisäohjeistusta ja opastusta. Käyttäjät kokevat myös, että apuvälinetietoa ei ole riittävästi ja että apuvälineiden saatavuus luontokohteisiin on hankalaa. Tässä moniammatillisella verkostoyhteistyön kehittämisellä on tärkeä rooli.

Palvelujen tarjoajien toimintaympäristön ja palvelujen esteettömyyden selkeämpi kuvaaminen sekä digitaalisten palvelujen saavutettavuuden parantaminen luovat toimintarajoitteisille käyttäjille tietoa, jonka avulla he luovat käsityksen mahdollisuudesta käyttää palveluja ilman esteitä. Palveluidenkin yhteydessä on tärkeää esteettömyystiedon sanoittamisen osaaminen.

Esteettömyys- ja saavutettavuustietoa ei varmasti ole kentällä liikaa. Vastaan mielelläni kysymyksiin itse tutkimusaiheesta tai palvelumuotoiluprosessista. Muotoiluosaajana ja rakennusalan ammattilaisena koulutan, neuvon ja opastan mielelläni esteettömyys- ja saavutettavuusasioissa. Olen myös rakennetun ympäristön esteettömyyskartoittaja (ESKEH) ja tarjoan palveluna myös esteettömyyskartoituksia sekä autan eteenpäin esteettömyystiedon sanoittamisessa. Autan myös yrityksiä kehittämään palveluja ja lisäämään asiakasymmärrystä palvelumuotoilun keinoin.

Yhteystiedot ja lisää tutkimuksesta:

Nina Leino

Sähköposti: nina.leino@viherhuone.com

Kuva: Nina Leino

Opinnäytetyö