Tänään eniten kysytyt suunnittelijat eivät luo pelkästään tuotteita ja palveluita, jotka näyttävät hyvältä – he myös suunnittelevat niiden käytettävyyden huippuunsa

Muotoilun YAMK opinnäytetyössään Emma Rinneheimo konseptoi työnantajalleen strategia- ja viestintätoimisto Myy Agencylle palvelumuotoilun keinoin tehokkaan ja toistettavan verkkosivustojen suunnitteluprosessin.

”Verkkosivustoprojektit ovat aina isoja kokonaisuuksia ja niissä korostuu erityisesti asiakas- ja käyttäjälähtöisen suunnittelun merkitys”, Rinneheimo avaa opinnäytetyönsä taustaa. ”Verkkosivustojen suunnitteluprosessin kehityksellä pyrin luomaan toimeksiantajalleni arvoa suunnittelemalla prosessin, jota voidaan kehittää. Valmis konsepti antaa eväät verkkosivustojen tuottamisen kannattavuuden lisäämiseen ja asiakastyytyväisyyden parantamiseen.”
”Opinnäytetyöprosessin avulla kehitin omia strategisen ja käyttäjälähtöisen suunnittelun taitojani, joita pystyn suoraan hyödyntämään luovassa työssäni. Ymmärrän nyt entistä paremmin asiakkaan sekä kohderyhmän tarpeiden selvittämisen merkityksen”, Rinneheimo kertaa. ”Näin minä suunnittelijana pystyn auttamaan yrityksiä kehittämään houkuttelevia tuotteita ja palveluita, jotka palvelevat loppukäyttäjää.”

”Tärkeä oivallus opinnäytetyöprosessin aikana oli, että jos palveluita kehitetään tehokkuus edellä, unohdetaan asiakas ulkopuolelle. Silloin jätetään huomiotta todelliset tarpeet, jotka palvelun tulisi ratkaista”, Rinneheimo toteaa. ”Jos oletuksemme loppukäyttäjän tarpeesta on väärä, ei se kiinnosta häntä, eikä siten tuota myöskään yritykselle tulosta. Sen sijaan, jos loppukäyttäjää kuunnellaan ja ymmärretään, voidaan muotoilla palvelu sen pohjalta. Tällöin mitä todennäköisimmin tuotetta tai palvelua halutaan käyttää uudelleen.”


Opinnäytetyöprosessista kartutetut taidot auttavat Rinneheimoa kehittämään ratkaisuja ihmiskeskeisellä tavalla ja kasvattamaan asiakkaan kohderyhmälleen tuottamaa arvoa: ”Minulla on hyppysissäni tieto ja taito tehdä työni avulla ihmisen elämästä helpompaa ja miellyttävämpää. Ratkaisu piilee menetelmissä ja työkaluissa”.

Emma Rinneheimo on helsinkiläinen luova suunnittelija. Hän rakastaa visuaalisen
työn tuomia haasteita – käyttäjälähtöisen ajattelun yhdistämistä värien, sommittelun, varjojen ja valon hallintaan.

YAMK opinnäytetyö