XR-työkalut teollisen muotoilun tukena

 

Metropolian ensimmäiset XR-opiskelijat pohtivat esseen muodossa, miten XR-työkaluja voi käyttää teollisen muotoilun tukena. Suunnitteluprosessin intuitiivisuus, sekä tuotteiden suunnittelu ja tarkastelu ihmisen mittakaavassa toistuvat teksteissä keskeisinä pointteina. Voisi juhlavasti todeta, että XR-työkalut aloittavat uuden kappaleen ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksessa.

Muotoilun työtavat ovat jo muuttuneet ja tulevat muuttumaan yhä enemmän uusien teknologioiden myötä. XR eli laajennettu todellisuus tuo työkaluillaan uusia toimintatapoja nykyisten rinnalle ja tilalle, ja opiskelijat uskovat, että vr-maailmassa suunnittelu tulee ennen pitkää olemaan tehokkaampaa kuin perinteinen hiirellä ja näppäimistöllä työskentely. Nopeiden ja luonnollisten muototutkielmien teko palaa teknologioiden ansiosta lähemmäs perinteistä kuvanveistoa, kirjoitetaan.

Suunnitteluprosessi tulee olemaan nopeampi ja sujuvampi, ja niin sanottujen harha-askelten määrä todennäköisesti vähenee. Tuotteita päästään tutkimaan jo varhaisessa vaiheessa luonnollisessa koossa, eikä tarvitse käyttää aikaa ja materiaaleja prototypointiin. Laajennetun todellisuuden avulla voidaan nopeasti ja kivuttomasti vertailla esimerkiksi erilaisia pinta- ja värivaihtoehtoja, ja esitellä niitä asiakkaalle tai työryhmälle. Yhteistyö onnistuu välimatkoista huolimatta reaaliaikaisesti yhteisessä virtuaalimaailmassa, samaa tuotetta tutkien ja käsitellen. Myös käyttäjien ja suunnittelijoiden välinen vuorovaikutus voi mahdollisesti lisääntyä vr- ja ar-silmikkojen yleistyessä kuluttajilla, kun suoran palautteen kerääminen jo suunnitteluvaiheessa helpottuu entisestään.