Muotoilun opinnot

 

Metropolia Ammattikorkeakoulun muotoilun tutkinto-ohjelma on uudistumiskykyinen muotoilualan kärkikouluttaja, joka edistää muotoiluosaamisen hyödyntämistä laaja-alaisesti pääkaupunkiseudulla. Tämä toteutuu verkostoitumalla kuntasektorin, alan korkealaatuisten osaajien ja yrityselämän kanssa sekä rakentamalla kansainvälisiä kumppanuuksia.

Suuntautumisvaihtoehdot ovat sisustusarkkitehtuuri, tekstiilisuunnittelu, teollinen muotoilu ja XR Design. Koulutuksen tavoitteet perustuvat suunnittelu-, tuotanto-, muotoiluprosessin- ja visuaalisen osaamisen hallintaan sekä ammatti-identiteetin rakentamiseen.

Muotoilun opiskelijat oppivat tunnistamaan esinemaailmassa ja rakennetussa ympäristössä sekä ihmisten arjessa esiintyviä aitoja ongelmia ja tarpeita. He osaavat hankkia niistä taustatietoa tiedonhankinta- ja analyysimenetelmien avulla sekä kartoittaa ihmisten tarpeita keräämällä käyttäjätietoa. Valmistuneet muotoilijat suunnittelevat vaihtoehtoisia ihmisten elämää parantavia, esteettisiä, toiminnallisia käyttäjä- ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Opintojen avulla he oppivat hallitsemaan ongelmalähtöisiä suunnittelu- ja tuotekehitysprosesseja ja kehittyvät tekemään itsenäisiä, perusteltuja valintoja prosessien eri vaiheissa.

Muotoilun tutkinto-ohjelma sijaitsee: Hämeentie 135 A, 00560 Helsinki, Finland

Lue lisää muotoilun tutkinto-ohjelmaan hakemisesta!
Ota yhteyttä: muotoilu@metropolia.fi / etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Teollinen muotoilu

Teollisen muotoilun koulutus sisältää käyttäjäkeskeistä tuotteiden ja palveluiden suunnittelua, konseptointia, visualisointia, 3D-mallintamista, mallinrakentamista, materiaali- ja käyttäjäinnovaatioita... Tutustu opintoon

Tekstiilisuunnittelu

Tekstiilisuunnittelun koulutus sisältää väri-, pinta- ja materiaalisuunnittelua, digitaalisia tekstiilitekniikoita, tekstiilituotteiden kokonaiskonseptointia, tuotteistamista ja markkinointia. Tekstiilisuunnittelija... Tutustu opintoon

Sisustusarkkitehtuuri

Sisustusarkkitehtuurin koulutus sisältää tila-, kaluste- ja valaistussuunnittelua, suunnitteluvälineiden ja menetelmien hallintaa sekä rakenne- ja materiaalientuntemusta. Sisustusarkkitehti suunnittelee... Tutustu opintoon

Opinnäytetyöt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut tincidunt id mauris at vulputate. Suspendisse varius sapien sapien. Donec sit amet enim blandit, tempor ante id, suscipit ex. Integer eu mattis... Tutustu opintoon

Ylempi AMK

Muotoilija (ylempi AMK) -tutkinto on laajuudeltaan 60 opintopistettä. Puolet tutkinnosta muodostaa opinnäytetyö, joka on työelämän kehittämishanke. Opinnäytetyö on joko opiskelijan omaan työelämään... Tutustu opintoon

XR Design

Monipuolisessa XR Design -koulutuksessa teollisen muotoilun ammatillinen osaaminen integroituu teknologisiin, digitaalisiin sekä virtuaalisiin ympäristöihin. Näin luodaan uudenlaista osaamista ja ketteryyttä... Tutustu opintoon