Muotoilun opinnot

Metropolia Ammattikorkeakoulun muotoilun tutkinto-ohjelma on uudistumiskykyinen muotoilualan kärkikouluttaja, joka edistää muotoiluosaamisen hyödyntämistä laaja-alaisesti pääkaupunkiseudulla. Tämä toteutuu verkostoitumalla kuntasektorin, alan osaajien ja yrityselämän kanssa sekä rakentamalla kansainvälisiä kumppanuuksia.

Pääainevaihtoehdot ovat sisustusarkkitehtuuri, tekstiilisuunnittelu, teollinen muotoilu ja XR Design. Koulutuksen tavoitteet perustuvat suunnittelu-, tuotanto-, muotoiluprosessin- ja visuaalisen osaamisen hallintaan sekä ammatti-identiteetin rakentamiseen.

Muotoilun opiskelijat oppivat tunnistamaan esinemaailmassa ja rakennetussa ympäristössä sekä ihmisten arjessa esiintyviä aitoja ongelmia ja tarpeita. He osaavat hankkia niistä taustatietoa tiedonhankinta- ja analyysimenetelmien avulla sekä kartoittaa ihmisten tarpeita keräämällä käyttäjätietoa. Valmistuneet muotoilijat suunnittelevat vaihtoehtoisia ihmisten elämää parantavia, kestäviä, esteettisiä, toiminnallisia käyttäjä- ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Opintojen avulla he oppivat hallitsemaan ongelmalähtöisiä suunnittelu- ja tuotekehitysprosesseja ja kehittyvät tekemään itsenäisiä, perusteltuja valintoja prosessien eri vaiheissa.

Muotoilun tutkinto-ohjelma sijaitsee: Hämeentie 135 D, 00560 Helsinki, Finland

Lue lisää muotoilun tutkinto-ohjelmaan hakemisesta!
Ota yhteyttä: muotoilu@metropolia.fi / etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Teollinen muotoilu

Teollisen muotoilun koulutus sisältää käyttäjäkeskeistä tuotteiden ja palveluiden suunnittelua, konseptointia, visualisointia, 3D-mallintamista, mallinrakentamista, materiaali- ja käyttäjäinnovaatioita... Tutustu opintoon

Tekstiilisuunnittelu

Tekstiilisuunnittelun koulutus sisältää väri-, pinta- ja materiaalisuunnittelua, digitaalisia tekstiilitekniikoita, tekstiilituotteiden kokonaiskonseptointia, tuotteistamista ja markkinointia. Tekstiilisuunnittelija... Tutustu opintoon

Sisustusarkkitehtuuri

Sisustusarkkitehtuurin koulutus sisältää tila-, kaluste- ja valaistussuunnittelua, suunnitteluvälineiden ja menetelmien hallintaa sekä rakenne- ja materiaalientuntemusta. Sisustusarkkitehti suunnittelee... Tutustu opintoon

Opinnäytetyöt

Tutustu opintoon

Ylempi AMK

Muotoilija (ylempi AMK) -tutkinto on laajuudeltaan 60 opintopistettä. Puolet tutkinnosta muodostaa opinnäytetyö, joka on työelämän kehittämishanke. Opinnäytetyö on joko opiskelijan omaan työelämään... Tutustu opintoon

XR Design

XR Design -koulutuksessa opiskellaan interaktiivisten VR, AR ja MR -sovellusten suunnittelua ja toteutusta. (VR = virtuaalitodellisuus, AR = lisätty todellisuus ja MR = tehostettu todellisuus) Opiskelijat... Tutustu opintoon