Virtuaalisen etäläsnäolon pilotointia Metropoliassa

Missä määrin virtuaaliset läsnäolon ja työnteon muodot voivat tuoda ratkaisuja työelämään? Tätä pohditaan ja tutkitaan sekä Metropolian muotoilussa että Finnish Design Academy-hankkeessa. Maailman muuttuessa mm. digitalisaation ja ilmastonmuutoksen siivittäminä työn tekeminen on murroksessa. Samaan aikaan kuin maailma toimii yhä globaalimmin, meidän tulisi vähentää yhteiskuntamme hiilijalanjälkeä, jota erityisesti eri matkustamisen muodot kartuttavat. Muotoilun alalla valmistus on siirtynyt maantieteellisesti etäämmälle suunnittelusta, töitä tehdään monikansallisesti tuotteiden valmistussyklien ollessa nopeampia kuin koskaan ennen. Tämän myötä kommunikaatio ja toistemme ymmärtäminen on yhä tärkeämpää. 

Mitä on virtuaalinen etäläsnäolo?

 

Yksistään etäläsnäolo konseptina ei ole uusi asia, sillä olemmehan päivittäin arjessamme yhteyksissä toisiimme puhelimella sekä esimerkiksi Skypen kaltaisten sovellusten avulla. Parin viime vuoden aikana on kuitenkin tapahtunut isoja teknologisia harppauksia, jotka mahdollistavat etäläsnäolossa äänen lisäksi toiminnallisuuden sekä visuaalisuuden. Virtuaalinen läsnäolo siis mahdollistaa näkemisen ja toimimisen joko kokonaan virtuaalisessa ympäristössä tai lisätyn todellisuuden avulla yhdistettynä ympäröivään maailmaan, mikä logiikaltaan ja toiminnallisuudeltaan on tuttua peliteollisuudesta. Myös erilaiset multikamera tekniikat, lisääntynyt laitteiston sekä virtuaalisten ympäristöjen tarjona ovat edesauttaneet virtuaali eli VR-teknologian kehittymistä sekä yleistymistä.

 

Metropolia, XR Design ja virtuaalinen todellisuus

 

Metropolian XR designin lehtorin Markku Luotosen mukaan muotoilun kannalta virtuaalinen etäläsnäolo on kiinnostavaa monelta kannalta: kuten virtuaalisten todellisuuksien ja esineiden luomisen suhteen 3d mallintamalla, sekä mahdollisuudet ryhmätyöskentelyyn sekä hyödyntäminen uudenlaisena oppimisympäristönä. Muotoilun suhteen erilaiset virtuaaliset ympäristöt tarjoavat jo mahdollisuuksia mm. tarkastella, siirrellä ja muokata 3d objekteja käyttäjän liikkuessa virtuaalisessa tilassa. Kuitenkin esimerkiksi muutamien yksinkertaisten työkalujen, kuten PowerPointin, videon tai työpöytänäkymän jakamisen, puuttuminen kaupallisesti saatavilla olevista VR-etäläsnäolosovelluksista verottaa vielä etäläsnäolon käytön potentiaalia esimerkiksi juuri opetuskäytössä. Yleisesti myös hyvänlaatuisella äänellä ja resoluutiolla on merkitystä käytettävyyteen. Näiden parannusten myötä niin opetusta kuin työelämän tapaamisia pystyttäisiin korvaamaan useammin erilaisilla tulevaisuuden etäläsnäolon ratkaisuilla. Luotosen mukaan virtuaalista etäläsnäoloa on myös kiinnostavaa tutkian sen kannalta, että opiskelijat voivat olla tulevaisuudessa nimenomaan kehittämässä näitä eteenpäin.

Etäläsnäolon pilotointi

 

Kuten aikaisemmin mainittiin, virtuaalista etäläsnäolon pilotointia alettiin suunnitella eteenpäin Metropoliassa, osana Finnish Design Academyä sekä integroituna muotoilun koulutukseen, syksyllä 2019 Markku Luotosen johdolla. Taustatyönä pilotoinneille on tehty monipuolista kartoitusta laitteistoista, ohjelmista sekä mahdollisista virtuaalisista ympäristöistä myös muotoilun lehtorien, Mika Ihanuksen ja Tuomo Äijälän voimin. Teknologian ja tarjonnan kehittyessä jatkuvasti tätä kartoittamista jatketaan myös pilotoinnin ohella, sillä uusia ratkaisuja tulee nopeasti. Ensimmäisiin, syksyllä 2019 tehtyihin, etäläsnäolon pilotointeihin valittiin suomalainen Glue-virtuaaliympäristö, joka oli käytössä Metropolian lisäksi Lapin yliopistossa. Tämä mahdollisti myös koulujen välisen kokeilun. Pilotointia on sen lisäksi tehty Metropoliassa Mika Ihanuksen vetämän tuotemuotoilun opintojakson aikana teollisen muotoilun toisen vuoden opiskelijoiden kanssa. Kokeilujen tarkoituksena on perehtyä erilaisiin vaihtoehtoihin ja ymmärtää niiden moninaisia mahdollisuuksia sekä haasteita. Samalla tulevia pilotointeja pyritään yhdistämään muotoilun projekteihin ja opintokokonaisuuksiin, jolloin kokeilu on mielekäs lisä opetuksessa ja tuo mahdollisesti uutta näkökulmaa muotoilutyöhön ja prosesseihin. 

 

Voit katsoa alta videon ensimmäisestä pilotoinnista, jossa testattiin niin 3d mallien tuomista virtuaaliseen tilaan sekä niiden esittelyä sekä arviointia opiskelijoiden kanssa. Virtuaalisen etäläsnäolon testauksista kerromme lisää pilotointien jatkuessa.