Organisaatiomuutos tarvitsee oikeat mittarit edistyäkseen

Muutostyö organisaatioissa vaatii usein paljon niiden työntekijöiltä. Vaativien, päivittäisten työtehtävien lisäksi täytyisi jaksaa itse uskoa muutostyöhön, vaikkei strategiatasolla luvattua muutosta organisaation arjessa näyttäisi käytännössä tapahtuvan.

Jotta kestävää ja näkyvää edistystä tapahtuisi, tulisi organisaatioiden osata asettaa oikeita mittareita tälle työlle ja valmistautua määrittelemään ja seuraamaan niitä pitkällä aikavälillä, toteaa Metropolian ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija Hannu Aarniala palvelumuotoilun opinnäytetyössään. Hän teki sen toimeksiantona työnantajalleen, Tieto Oy:n Customer Experience Management (CEM) -yksikön Design-tiimille.

Opinnäytetyössään Aarniala tutki kuluvan vuoden aikana, miten CEMi:ssä käynnissä olevaa organisaatiomuutosta voitaisiin edistää palvelumuotoilun keinoin, Design-tiimistä käsin.  Tarkoitus oli tunnistaa keinoja ja kehittää menetelmiä, joita design-tiimi voisi tehdä nostaakseen ymmärrystä muotoilutyön arvosta organisaatiossa sekä tehostaa yhteistyötä oman sekä muiden organisaation sidosryhmien välillä.

Tämän työn tuloksena syntyi uusia menetelmiä ja prosesseja, joita Aarniala kehitti yhdessä CEMin Design-tiimin kanssa. Tavoitteena oli juurruttaa niitä organisaation päivittäiseen tekemiseen. Tutkimustyön aikana kävi selväksi, että organisaatioiden hidasta, usein vuosiakin kestävää muutostyötä on yksittäisten työntekijöiden vaikeaa havaita, vaikka se olisi kuinka selkeästi kommunikoitu organisaation strategiassa ja vaikka kuinka organisaation johto olisi sen tukena.

Muutostyö organisaatioissa on kuluttavaa ja vaatii resursseja sekä ylemmallä, strategisella tasolla, että yksittäisen työntekijöiden tasolla. Jotta organisaatioiden niukkoja resursseja voidaan hyödyntää tässä työssä parhaalla tavalla, kannattaa organisaation asettaa selkeitä mittareita tälle muutostyölle. Näitä mittareita tulisi myös tarkastella ja uudelleen arvioida tasaisin väliajoin työn edetessä, mieluiten yhdessä tiimi- tai yksilötasolla yksittäisiä työntekijöitä näin mahdollisimman paljon osallistaen.

Hannu Aarniala. YAMK opinnäytetyö 2019

Lisätietoja:

Hannu Aarniala, Käyttöliittymäsuunnittelija
TIETO, Customer Experience Management / Design Studio
+ 358 50 5614065
hannu.aarniala@tieto.com