Menestystä muotoilukilpailussa

Teollisen muotoilun opiskelijat Nora Anttonen ja Eerika Minkkinen sijoittuivat toiseksi muotoilukilpailussa. Design Sprint -kilpailu järjestettiin osana Helsinki Design Weekin ohjelmaa yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Kilpailu on kaksipäiväinen haastekilpailu tehtävänannosta palkintojenjakoon. Kilpailun liikkeellepanijoina toimivat muotoilupäällikkö Matias Halmeenmäki ja osastopäällikkö arkkitehti Kirsi Rantama, jotka molemmat toimivat Sitowisessä kaupunkisuunnittelun parissa.

Kilpailutehtävänä oli suunnitella Seurasaarenselän ympäröivälle reitille parempi käyttökokemus – Ranta-reitti 2.0. Rantareitti nykyisellään ei esittäydy kovin eheänä ja selkeänä, jonka lisäksi reitin länsi- ja itäpuolilla on hyvin erilaiset luonteet. Haastetta sai lähestyä vapaasti erilaisista lähtökohdista ja rohkeaan näkemyksenottoon kannustaen.

Kuvassa Nora Anttonen ja Eerika Minkkinen

Sitowise

Lue lisää