New Waves virtuaaliseminaari

NEW Waves seminaari toteutettiin 2.12.2020 ja tapahtumapaikkana toimi Helsinki XR Centerin VR Pavilion Finland -virtuaaliympäristö Altspace-alustalla, jossa vieraileminen oli mahdollista sekä VR-laseilla että tietokoneilla. Seminaari toteutettiin yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun, Lapin Yliopiston ja HAMK:n kanssa. Altspace-alustalle rakennetussa virtuaalisessa maailmassa vierailtiin kustomoitavien avatarien avulla, jotka tuli luoda alustalle rekisteröityessä. Tilassa voi liikkua vapaasti ja verkostoitua keskustellen paikalla olevien muiden vieraiden kanssa.

 

 

Seminaari oli suunnattu korkeakoulujen opiskelijoille, opettajille sekä henkilöstölle, eri sidosryhmille ja kaikille, jotka ovat kiinnostuneita uusista teknologioista yhdistettynä muotoilun opiskeluun ja oppimiseen, etäläsnäolon uusista ratkaisuista tai virtuaaliympäristöjen hyödyntämisestä korkeakouluissa.

Virtuaalitilakokonaisuus sisälsi tapahtumatilan, Gallery- ja FDA Theatre tilat. Gallery tilasta oli myös portaali Metropolian Match XR tapahtuman virtuaalitilaan. VR-tilojen toteutuksesta vastasi Eetu-Kasper Heikkinen. New Waves seminaarin tapahtumatilassa pidettiin puheenvuorot ja siellä oli nähtävissä osa virtuaalinäyttelystä. Tapahtumatilassa oli esillä HAMKin Smart Design opintojaksopilotti sekä Metropolian hallinnoiman kansainvälisen Augmented Urbans hankkeen kaupunkisuunnitteluun ja XR-teknologiaan liittyviä tuloksia.

 

 

Gallery-tilassa esiteltiin hankeen aikana tehdyt Metropolian teollisen muotoilun opinnäytetyöt, virtuaaligallerian eri vaiheet sekä siellä oli esittely työpaketissa toteutetuista verkkokursseista. FDA Theatre-tilassa oli esillä hankkeen aikana tehdyt Youtube-videot, joissa esiteltiin Lapin Yliopistossa ja Metropoliassa toteutettuja oppimisympäristöjen kehittämiseen ja etäläsnäoloon liittyviä pilotteja.

 

Seminaarin avajaissanat lausui Metropolian TKI-johtaja Anna-Maria Vilkuna. FDA-hanketta ja työpaketti neljän tuloksia esittelivät Merja Kosonen ja Anna Muukkonen. Piia Rytilahti Lapin Yliopistosta ja Design Forum Finlandin toimitusjohtaja Petteri Kolinen pitivät seminaarin keynote puheenvuorot. Piia Rytilahti esitteli puheenvuorossaan etäläsnäolosta palvelumuotoilun opetuksessa.

Petteri Kolisen kiinnostavan puheenvuoron aihe oli “Muotoilu ja uudet teknologiat”.

Seminaarin päätti Anna Muukkosen ja Emmi Putkosen juuri julkistetun, Virtuaalimaailmassa tapahtuu -käsikirja VR-tapahtuman tuotantoon, esittely.

Videot

Virtuaalimaailmassa tapahtuu julkaisu