Suomen Punaisen Ristin ystävätoimintaan mukaan pääsyn prosessin kehittäminen

Palvelumuotoilusta apua ongelmanratkaisuun

Suomessa tällä hetkellä joka kolmas ihminen kokee yksinäisyyttä. Yksinäisyyden yleisyys ja sen haitalliset terveysvaikutukset tekevät siitä merkittävän yhteiskunnallisen ongelman. Yksinäisyyden vähentämisessä järjestöillä on merkittävä rooli. Koulutetut vapaaehtoiset kohtaavat yksinäisyyttä kokevia, ystävää pyytäneitä muun muassa Punaisen Ristin ystävätoiminnassa.

Koska apua tarvitsevia on paljon, ei ole varaa hukata yhtään yksinäisten auttamisesta kiinnostunutta, sanoo sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori Maaret Alaranta Suomen Punaiselta Ristiltä.

Punaisen Ristin ystävätoimintaan mukaan pääsyn prosessin kehittämisessä muotoiluajattelu ja palvelumuotoilun menetelmät osoittautuivat erittäin toimiviksi. Prosessi kaipasi kehittämistä, sillä vapaaehtoisen polussa oli paikoin aukkoja ja polku veti hitaasti. Koulutuksiin osallistuneille tehdyllä kyselyllä kartoitettiin ongelmakohtia ja syitä sille, miksi he eivät olleet lähteneet mukaan toimintaan ystäväkurssin jälkeen.

Laaja-alainen perehtyminen muotoilun ja palvelumuotoilun teoriaan luo hyvän pohjan käytännön kehittämistyölle. Monien menetelmien käyttäminen ja niiden yhdisteleminen omiin tarpeisiin sopiviksi opinnäytetyössä on hyödyllistä ja antaa hyviä työkaluja tuleviin projekteihin. Opintojen aikana on hyvä ottaa käyttöön laajasti keskeisiä palvelumuotoilun menetelmiä ja juuri niitä, joita voi jatkossa käyttää, missä tahansa palvelumuotoiluprosessissa ja ongelmanratkaisussa.

Yhteiskehittämisen teoria ja käytäntö tukevat hyvin palvelumuotoiluprosessia. Kun käyttäjät osallistetaan kehittämiseen, saadaan lopputulokseksi ratkaisut, jotka aidosti palvelevat käytännön työtä. Paras asiantuntemus löytyy käyttäjiltä itseltään. Yhteiskehittäminen edistää myös luottamuksen ja sitoutumisen rakentumista. Yhdessä kehitettyä tulee käyttäneeksi todennäköisemmin kuin muiden ylhäältä antamaa.

Yhteiskehittäminen soveltuu erittäin hyvin vapaaehtoistoimintaan, toteaa muotoilun lehtori Juha Ainoa Metropoliasta.

Järjestöissä ja vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä on vielä paljon sijaa palvelumuotoilulle. Palvelumuotoilusta kyllä puhutaan ja sitä käytetäänkin, mutta ongelmanratkaisu-ulottuvuutta ei ole vielä hyödynnetty riittävästi. Tulevaisuudessa haluaisin viestiä järjestöille palvelumuotoilusta juuri ongelmanratkaisun menetelmänä ja tukea järjestöjen työntekijöitä, luottamusjohtoa ja vapaaehtoisia löytämään ratkaisuja visaisiinkin ongelmiin yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun keinoin, sanoo palvelumuotoilua Metropoliassa opiskellut Maaret Alaranta.

 

Kuva: Seinäkävely on hyvä muotoiluprosessin havainnollistaja työpajoissa. Maaret Alaranta

Opinnäytetyö