Opinnäytetyö antoi mahdollisuuden kokeilla tulevaisuuden työtä

Uramuutosta suunnittelee moni, mutta koetun riskin lisäksi uuden suunnan löytäminen ja varmistuminen valinnasta herättävät epävarmuutta. Kokeiluja hyödynnetään liike-elämässä kun halutaan oppia mahdollisimman nopeasti. Voiko opinnäytteen avulla kokeilla uutta uraa? Mitä tällainen kokeilu voisi tarkoittaa käytännössä? Ja miten hyvin opitut taidot ja tiedot ovat tulevaisuudessa hyödynnettävissä?

Metropolian ammattikorkeakoulusta juuri muotoilijaksi (YAMK) valmistunut Minna Hellström kertoo omasta kokemuksestaan:
”Tavoittelin opintojen avulla uutta suuntaa uralleni. Olin varma suunnasta, mutta mitä uramuutos voisi konkreettisesti tarkoittaa jo keski-ikään ehtineelle?  Miten varmistaa oman osaamisen kertyminen? Miten paljon voisin hyödyntää oppimaani uudessa roolissa?”

Uuden uran kokeileminen on pitkään työelämässä mukana olleelle vaikeampi toteuttaa. Opinnäytetyön tekeminen uudelle yritykselle voi kuitenkin avata mahdollisuuden kokeilla uuden tyyppistä roolia ja näin sekä tarjota mahdollisuuden oppia uutta että hankkia kokemusta mitä uusi rooli käytännössä vaatisi. Huomioi prosessissa seuraava:

  1. Valitse opinnäytetyön teemaksi ajankohtainen teema, joka kiinnostaa tavoittelemaasi alan yritystä toimeksiantajaksi. Näin saat yritykseltä parhaan tuen ja opit varmasti.
  2. Valmistaudu toimimaan itsenäisesti. Ulkopuolisen tutkijan odotetaan toimivan asiantuntevasti ja johtavan omaa työtään. Itsenäinen työ tarjoaa mahdollisuuden testata roolia käytännössä.
  3. Rajaa teema oppimistavoitteisiisi nähden. On hyvä olla avoin työn suunnalle ja säilyttää positiivinen vire, mutta muistaa omat tavoitteet oppimiselle ja rajata työ niiden avulla.
Kuva: Minna Hellström
Kuva: Minna Hellström

Valmistuttuaan Minna Hellström saavutti tavoitteensa uuden suunnan löytämisestä. Uusi suunta löytyi eri alalta, mutta saman tyyppisten ongelmien kanssa työskentelevän yrityksen parista. Uudessa työssään hän kertoo hyödyntävänsä opinnäytetyössä opittua seuraavasti:
”Opinnäytetyöni antoi minulle hyvät valmiudet sekä uudenlaisen strategisen ajattelun että palvelumuotoilun menetelmien hyödyntämisessä. Strategiatyössä   kokeilevasta kehittämisestä on tullut uusi työkalu ja työssäni olen jo pystynyt tunnistamaan milloin kehittäminen voi tapahtua perinteisen suunnittelun ja milloin kokeilujen avulla. Samoin palvelumuotoilu ja alan palveluntarjoajien kanssa toimiminen ovat minulle tärkeitä työni tavoitteiden saavuttamisessa. Koen, että opinnäytetyö antoi minulle tarvittavan kokemuksen ja varmuuden hakeutua ja toimia tehokkaasti uudessa roolissa”
 

Kiinnostaako sinua kuulla lisää siitä, miten hyödyntää opinnäytetyöprosessia kokeiluna uranmuutokseen? Lisätietoja antaa: Minna Hellström minnahellstroem@gmail.com

Opinnäytetyö