Kohti kokonaisvaltaisia asiakaslähtöisiä toteutuksia


Maailma muuttuu ja niin pitää muuttua asiantuntijoiden ja samalla koko yrityksen toiminnan. Asiakaskeskeisyydestä puhutaan paljon, mutta ratkaisuja tehdään edelleen paljon pohjautuen omiin henkilökohtaisiin mielipiteisiin tai olettamuksiin. Asiantuntijalähtöiset ratkaisut ovat harvemmin paras tie onnistuneeseen asiakastyöhön.


Olen aina peräänkuuluttanut sitä, että hyvä asiantuntija ei perustele töitään vetoamalla omiin henkilökohtaisiin mielipiteisiin vaan perustaa valintansa tutkittuihin asiakastarpeisiin. Olen huomannut, että näin ei useinkaan tapahdu ja projekti lähtee väärille raiteille ja virheitä korjaillaan valmiissa tuotoksessa. Kukaan ei ole tyytyväinen, varsinkaan asiakas, ja pidemmällä ajalla tällainen toiminta hidastaa koko yrityksen liiketoiminnan kasvua.


Muotoiluajattelu on kaikkien asia

Graafisena suunnittelija tulen käyttämään opittuja muotoilun metodeja asiantuntijatyössäni, mutta tätä tärkeämpänä pidän sitä, että saan juurrutettua muotoiluajattelun koko yrityksen toimintastrategiaan.

Aito asiakaskeskeisyys liiketoiminnassa tarkoittaa, että kaikki yrityksen prosessit arvioidaan uudelleen asiakkaan näkökulmasta, sanoo Liisa Holma Bonfiresta.
Muotoilun ei tule olla yhden tai muutaman asiantuntijan vaalima asia joissakin yksittäisissä projekteissa, vaan koko yrityksen toimintamalli. Muotoilun jalkauttaminen yrityksen strategiaan on hidas ja työläs prosessi, mutta näen, että se on kaiken työn arvoinen. Tavoitteenani on kertoa ja opettaa muotoilulähtöinen lähestymistapa ensin johtoryhmälle ja heidän ymmärryksen ja tuen avulla koko organisaatiolle. Tällainen toimintamallin muutos vaatii investointeja ja pidemmän ajan strategian hallintaa. Tutkimuksen mukaan muutos kannattaa, sillä muotoilun hyödyntäminen suomalaisissa yrityksissä on parantanut erityisesti yrityksien kannattavuutta, nostanut tuotteista ja palveluista saatua hintaa sekä kasvattanut yrityksien markkinaosuutta.

Kirjoittaja:
Kaisa Bergman | Lead Graphic Designer | Filmbutik |

YAMK opinnäytetyö