Augmented Urbans

Augmented Urbans kehittää ja testaa uusien XR-teknologioiden soveltamista osallistavaan kaupunkisuunnitteluun. Kaavasuunnitelmista ja eri skenaarioista käytävän keskustelun laatua pyritään parantamaan visualisoimalla usein pitkällä aikavälillä toteutuvia ja monimutkaisia kaupunkisuunnitelmia helpommin ymmärrettävään muotoon. Uusia teknologioita sovelletaan myös eri tietolähteiden yhdistämiseen ja näkyväksi tekemiseen suunnittelun tueksi. Näin pyritään entistä kestävämpään suunnitteluun.

Käytännön testaus tapahtuu viidessä eri kokoisessa kaupungissa ja kunnassa Itämeren alueella. Metropolian muotoilun koordinoimassa hankkeesssa ovat kumppaneina Helsingin, Tallinnan, Gävlen, Cesiksen ja Viimsin kaupungin, Tallinnan ja Gävlen yliopistot sekä Riga Planning Region. Hanke toteutetaan 3/2018-2/2021 Central Baltic -rahoitusohjelman ja Varsinais-Suomen liiton rahoituksella.

Lisää hankkeesta