Finnish Design Academy

Finnish Design Academy – Muotoilualan korkeakoulutuksen kehittäminen tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita varten

Finnish Design Academy -hankkeessa kehitetään uudenlainen FDA yhteistoimintamalli, joka vahvistaa muotoilualan korkeakoulutuksen roolia kansallisessa innovaatioekosysteemissä ja nostaa suomalaisen muotoilukoulutuksen profiilia ja osaamista elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja arvonluonnin edellytyksinä. Finnish Design Academy tarjoaa korkeakouluopiskelijoille entistä sujuvammat tavat ja työvälineet opiskella muotoilualan ammatteihin sekä siirtyä nopeammin työelämään.

Hanketta koordinoi Lahden ammattikorkeakoulu ja mukana ovat Metropolian lisäksi Aalto-yliopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu. Hanke toteutetaan OKM:n rahoituksella 2018 – 2020.

Lue lisää