DIGI 2020: Verkon uusia välineitä ja menetelmiä

 

Digi2020_kuva

 

DIGI 2020: Verkon uusia välineitä ja menetelmiä -julkaisu tarjoaa mosaiikkimaisen katsauksen vuoden kiinnostavimpiin tapahtumiin muun muassa oppimisteknologian, verkkojulkaisemisen, mobiilipalvelujen ja laajennetun todellisuuden alalla. Mikrokirjan anti perustuu Metropolia Ammattikorkeakoulun eri yksiköitä ja ammatteja edustavien asiantuntijoiden artikkeleihin. He hyödyntävät ammattiuransa tuomaa näkemystä ja tietämystä, jota on täydennetty kotimaisella ja kansainvälisellä lähdekirjallisuudella.

Mikrokirjassa selvitetään, miten tuoreet lisätyn todellisuuden teknologiat ja uudet, entistä nopeammat mobiiliyhteydet voisivat rikastuttaa etätyöskentelyä ja verkkoon kulkutaudin vuoksi siirrettyjä tapahtumia.

Osana Finnish Design Academy -hanketta on Metropolian muotoilun tutkinto-ohjelmassa selvitetty mahdollisuuksia ja otettu haltuun uusia digitaalisia oppimisympäristöjä vuosina 2018–2020. Muotoilun tutkintovastaava Merja Kososen kirjoittamassa artikkelissa “VR-pohjaisen digitaalisen oppimisympäristön pilotointi” kerrotaan muun muassa miten digitaalisia välineitä on hyödynnetty opetuksessa ja kuinka opetustiloja on varustettu tukemaan paremmin digitaalisia opetusmenetelmiä. Tulevaisuudessa muotoilun suunnitteluohjelmistoja tukevat lisätyn ja laajennetun todellisuuden ohjelmistot ja työkalut sekä virtuaalitila ovat kiinteä osa opetusta.