Muotoiluala muutoksessa – Näkökulmia muotoiluosaamiseen ja muotoilualan koulutukseen

 

Muotoiluala_muutoksessa_kuva

 

Julkaisun artikkeleissa muotoilua ja muotoilukoulutusta tarkastellaan monista eri näkökulmista. Artikkeleissa käsitellään koko ajan muutoksessa olevaa muotoilun kenttää ja sen käytön laajenemista uusille alueille sekä julkista keskustelua teeman ympärillä. Opetuksen kannalta keskeisenä asiana tarkastellaan muotoilijoiden osaamistarvetta nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi artikkelit käsittelevät käytännön toimenpiteitä ja malleja, joilla osaamisen kasvu kohti omaa muotoilun ammattilaisuutta mahdollistetaan.

Koko ajan kehittyvät osaamiset vaativat myös opetusympäristön, muotoilun työkalujen ja menetelmien kehittämistä. Erilainen virtuaalitodellisuudessa tapahtuva tekeminen ja yhteistyö kehittyy koko ajan, ja se on tulossa osaksi muotoilijan arkea ja osaamista. Metropolian XR Designin lehtori Markku Luotonen kertoo artikkelissaan “VR-etäläsnäolon pilotointia Metropolian muotoilukoulutuksessa” Metropolian kehitystyöstä aiheen ympärillä. Hän myös korostaa sitä, että muotoilukoulutuksessa on kehitettävä oppimisympäristöjä, joissa uusia työtapoja sekä VR-, AR- ja MR-tekniikoita voidaan tutkia ja soveltaa.

Tämä artikkelikokoelma on tehty osana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Finnish Design Academy -hanketta. Julkaisun kirjoittajat ovat muotoilun asiantuntijoita hankkeen osallistujakorkeakouluista.