Muotoilun korkeakoulutuksen profiilikartta

 

Muotoilu_profiilikartta_kansi

 

Muotoilualan korkeakoulutuksen profiilikartan tavoitteena kuvata nykytila ja mahdollistaa sen pohjalta rakenteellinen kehittäminen: profiloituminen, työnjaon kirkastaminen ja yhteistoiminnan ja –tuotantojen lisääminen. Pyrkimyksenä samalla vahvistaa muotoilukoulutuksen sisäistä keskustelua ja yhteistä rintamaa ja haastaa kukin korkeakoulu näkemään tavoitteensa osana laajempia strategisia tavoitteita sekä kehittämisessä paremmin alueelliset tarpeet.

Julkinen profiilikartta tuo muotoilun korkeakoulutusten tarjoajien profiilin sidosryhmien ja tietoa käyttävien toimijoiden tietoisuuteen. Sen avulla tuodaan esille alan ja eri korkeakoulujen tarjoamia ainutlaatuisia koulutussisältöjä ja -malleja. Tämä toivottavasti lisää jo entisestään vetovoimaisen alan houkuttelevuutta.

Finnish Design Academy hanke aloitti yhdessä Ornamon kanssa profiilikartan laadinnan 2018 – 2019. Tämän jälkeen toteutettiin korkeakoulukysely ja –haastattelukiertue materiaalin tuottamiseksi. Profiilikarttatyössä on tulevaisuuden osaamistarpeiden osalta käytetty aineistona myös Finnish Design Academyn tuottamia työpajoja, yrityskyselyä ja –haastatteluita.