Akustiikan merkitys kouluympäristössä

“Tämän opinnäytetyön aiheena on tutkia akustiikan merkitystä kouluympäristössä ja suunnitella kangaspäällysteiset akustiikkapaneelit Hietakummun ala-asteen koulun ruokalaan, jossa on jo vuosia havaittu ongelmia liiallisen melun kanssa. Työssä perehdytään tutkimaan akustiikkapaneelien teknisiä ja visuaalisia ominaisuuksia, sekä sitä miten ääni vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin erilaisissa yhteyksissä.”

Lue lisää: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201804305923

Final Thesis. Importance of acoustics in a school environment. Kaisu Viitala. 2018. Textile Design.

Final Thesis. Importance of acoustics in a school environment. Kaisu Viitala. 2018. Textile Design.