“Around the world” Neulekimonomallisto

 

“Opinnäytetyöni kertoo neulekimonomalliston ”Around The World” suunnitteluprosessin, asiakaslähtökohtaisuuden huomioinnin suunnittelussa ja oman suunnittelijaidentiteetin muodostumisen. 

Idean neulekimonoihin sain toisen vuoden opintojeni neulesuunnittelunkurssin aikana. Osallistuin tuolloin myös Finvillage neuleasusuunnittelukilpailuun vuonna 2017, mikä oli osana Suomen 100-vuotista juhlaohjelmaa. Ensimmäinen neulekimononi ”Deep Ocean” oli meriaiheinen, mikä soveltui kilpailun Itämeri teemaan. Minulle jäi kilpailun jälkeen halu suunnitella lisää uusia, tarinallisia ja erilaisia neulekimonoita luontoteemalla.

Opinnäytetyöhön sisältyy vastuullinen suunnittelu, asiakkaiden haastattelut, luonto inspiraationlähteenä ja oman taiteellisen työskentelyn yhdistäminen suunnittelijaidentiteettiin.

Opinnäytetyö on rakenteeltaan toiminnallinen ja se kertoo malliston syntymisen prosessin, aina ideoinnista valmiin malliston esittelyyn. Mallisto sisältää kolme erilaista luontoteemaista neulekimonoa, jotka on suunniteltu asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden pohjalta yhdistämällä tekstiili- ja neulesuunnittelua vaatesuunnitteluun sisällyttäen omaa taiteellista näkemystäni. 

Neulekimonoiden teema ”Around The World” syntyi huolestani maapallon tulevaisuutta kohtaan sekä sen monimuotoisen lajiston säilymisestä. Kimonoiden teemat kattavat erilaisten ilmastovyöhykkeiden lajistoa. Mallistoon kuuluu kolme neulekimonoa: ”Pure North”, ”Mellow Encounters” ja ”Hidden Creatures”.”

 

Opinnäytetyö. “Around the world” Neulekimonomallisto. Anniina Korte. 2019. Tekstiilisuunnittelu.

Julkaisun pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201905037448

 

Kuva 1: ”Deep Ocean” neulekimono

Kuva 2: ”Deep Ocean” neulekimono takaa ja valkohai piirustukset.

Kuva 3: Tussipiirroksia kimonoiden kuviointeja varten.

kuva_4

Kuva 4: ”AROUND THE WORLD” kuosi.

Kuva 5: Valmiit jacquard neulokset.

Kuva 6: ”Pure North” neulekimono.

Kuva 7: ”Mellow Encounters” neulekimono.

Kuva 8: ”Hidden Creatures” neulekimono.