Asiakaskokemuksen kehittäminen Vantaan kaupunginmuseolla

Opinnäytetyö käsittelee asiakaskokemuksen kehittämisprojektia Vantaan kaupunginmuseolla. 

Opinnäyte perehtyy museon toimintaan ja käy läpi benchmarkien kautta muita vastaavia toimijoita. Työ määrittelee museon pääasiakasprofiilit ja erittelee näiden asiakkaiden palvelupolut. Työ käsittelee myös museon näyttelytiloja, museokauppaa ja opastamista palvelumuotoilun näkökulmasta.

Suunnittelun taustalla vaikuttaa teoreettinen lähteistö keskeisimmistä käsitteistä ja menetelmistä. Pääasiassa työ keskittyy palvelumuotoiluun, mutta sivuaa myös opaste- ja tilasuunnittelua.

Lopputuloksena on konkreettisia ehdotuksia Vantaan kaupunginmuseon asiakaskokemuksen parantamiseksi ja vetovoimatekijöiden lisäämiseksi. Työn pohjalta luotiin Vantaan kaupunginmuseolle uusi opastekonsepti ja näyttelyrakentamiseen liittyviä suunnitelmia. 

Thesis. Asiakaskokemuksen kehittäminen Vantaan kaupunginmuseolla. Hertta Korhonen. 2020. Industrial Design