Muoto musiikille – Tilaelementti musiikin kampukselle

 

Opinnäytetyö on matka muotoilun ja musiikin maailmaan. Se käsittelee tilaelementin suunnittelua Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Pop & Jazz Konservatorion musiikin kampukselle Helsingin Arabianrantaan. Työn tavoitteena on ilmentää musiikkia muotoilun keinoin sekä suunnitella elämyksellinen tilaelementti, joka luo inspiroivan ja innostavan ilmapiirin kampuksen käyttäjille.

Opinnäytetyössä käydään läpi perinteinen suunnitteluprosessi. Kaikki vaiheet kohteeseen tutustumisesta alkuideointiin ja suunnitelman kehittämiseen perustelevat lopullista suunnitelmaa ja sen ominaisuuksia. Inspiraatio musiikista kulkee mukana koko suunnitteluprosessin läpi ja johdattaa lukijan suunnittelijan ajatusten juurille. Työssä korostetaan julkisten tilojen taiteen merkitystä sekä käyttäjien ja alueen huomioon ottamista suunnitteluprosessissa.

Työn lopputuloksena on tulevaisuudessa toteutettavissa oleva konsepti. Konsepti pitää sisällään itse tilaelementin sekä sen komponenttien suunnittelun ja niiden sijoittelun. Raamit tilaelementille tarjoaa Arkkitehdit Tommila Oy:n suunnittelema musiikin uudisrakennus Soiva. Valmis konsepti kaipaa tutkimista prototyypein sekä asiantuntijoiden kuten arkkitehtien ja sähkösuunnittelijoiden hyväksymisen, ennen kuin se voidaan sijoittaa sille osoitettuun tilaan.

Lopullinen suunnitelma vastaa alkuperäisiä ajatuksia tilan haltuun ottavasta ja inspiroivasta teoksesta. Se osoittaa, kuinka pienetkin asiat ja komponentit vaikuttavat lopullisen suunnitelman ulkomuotoon, kokoon ja ilmeeseen. Työ on ennen kaikkea katsaus suunnittelijan työvaiheisiin ja siihen, miten alkuperäinen inspiraatio muovautuu todelliseksi prosessin edetessä.

 

Opinnäytetyö. Muoto musiikille : Tilaelementti musiikin kampukselle. Sanna Oksanen. 2020. Sisustusarkkitehtuuri.

Julkaisun pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020051410082

aula