Palvelutuoteportfolion esitystavan kehittäminen muotoilun keinoin – tapaus ABB Drives

Final Thesis. Improving the Showcasing of Service Product Portfolio – Case ABB Drives. Miika Lehtinen. 2017. Industrial Design.