Tietokonekotelo VR-laitteistolle

“Opinnäytetyössäni suunnittelen tietokonekotelon VR-laitteiden käyttöön ja -säilytykseen, Metropolian XR-designin tarpeen pohjalta. Opinnäytetyö

koostuu tutkimuksesta, suunnitteluprosessista sekä lopputuloksen tarkastelusta. Tavoitteenani on suunnitella toimiva konsepti määriteltyjen suunnitteluajureiden avulla. Suunnitteluajurit koostuvat käyttäjän tarpeista, sekä teknisistä- ja muotoilullisista kriteereistä. Kriteerit määrittyvät opinnäytetyön tutkimusosiossa syntyneiden tulosten- sekä omien havaintojen pohjalta.

Lopputuloksena on perusteltu konsepti tietokonekotelosta ja sen ominaisuuksista.”

Final Thesis. Computer case for VR-devices. Eetu-Kasper Heikkinen. 2019. Industrial Design.

Final Thesis. Computer case for VR-devices. Eetu-Kasper Heikkinen. 2019. Industrial Design.

Final Thesis. Computer case for VR-devices. Eetu-Kasper Heikkinen. 2019. Industrial Design.

Final Thesis. Computer case for VR-devices. Eetu-Kasper Heikkinen. 2019. Industrial Design.