Virkistysmökit kaupunkimetsiin – demokraattiseen kaupunkisuunnitteluun perustuen ja 3D-tulostusta sekä kierrätysmateriaaleja käyttäen

“Opinnäytetyöni lähtökohta ja innoittaja on Urban Infra Revolution -hanke (UIR). UIR:n tavoitteena on kehittää uudenlainen tuotantomenetelmä, jonka avulla kaupunkirakentamisessa voitaisiin hyödyntää toimivasti ja kannattavasti kierrätysmateriaaleja ja korvata perinteistä saastuttavaa betonirakentamista ympäristöystävällisemmällä vaihtoehdolla. UIR pyrkii myös kartoittamaan kiertotalouden tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia ja edistämään niitä eri tavoin.

 

Opinnäytetyössä käsitellään kaupunkirakentamisen mahdollisuuksia 3D-tulostusta hyödyntäen ja kierrätysmateriaaleja käyttäen sekä tarkastellaan kyseisen teknologian soveltamista kaupunkirakentamisessa. Samalla pohditaan ja esitetään keinoja, joiden avulla kansalaisyhteiskunta voisi osallistua nykyistä paremmin kaupunkisuunnitteluun.”

Final Thesis. Recreation cottages for city forests based on urban democratic planning and 3D printing using recycled materials. Jussi Ryynänen Chavarría. 2019. Industrial Design.

Lue lisää täältä.

Final Thesis. Recreation cottages for city forests based on urban democratic planning and 3D printing using recycled materials. Jussi Ryynänen Chavarría. 2019. Industrial Design.