Drip Coffee Maker

“Opinnäytetyönäni suunnittelin suodatinkahvinkeitin konseptin kahvi-alan pioneereille Lari Salomaalle ja Johan Damgaardille jotka toimivat myös opinnäytetyöni toimeksiantajina.

Tavoitteenani oli suunnitella suodatinkahvinkeitinkonsepti jonka designille suuntaa antavina teemoina toimisivat kahvikulttuurin uusi aalto, kestävä kehitys ja vastuullisuus sekä ymmärrettävä ja ajaton muotoilu. Taustana suunnittelulleni toimi osittain ensimmäinen ehdotus kahvinkeittimestä sekä Larin ja Johanin kanssa käydyt keskustelut keittimen designista ja käytettävyydestä. Pyrin myös ottamaan huomioon uudenlaiset tarpeet ja mahdollisuudet kahvin keittämisessä.

Final Thesis. Drip Coffee Maker. Noora Karila. 2019. Industrial Design.

Final Thesis. Drip Coffee Maker. Noora Karila. 2019. Industrial Design.

Final Thesis. Drip Coffee Maker. Noora Karila. 2019. Industrial Design.