Omena-hotellin tulevaisuuden palvelukokemus

 

“Opinnäytetyöni aiheena on ollut innovoida suomalaisen itsepalveluhotelliketju Omena-hotellin tulevaisuuden palvelukokemusta. Työssä tarkastelen Omena-hotellin palvelun nykytilaa käyttäjien näkökulmasta sekä avaan majoitusalan tulevien vuosien näkymiä. Lopputuloksena esittelen Omena-hotellin tulevaisuuden palvelukokemuksen konseptitasoisesti Helsingissä sijaitsevan Yrjönkadun hotellin avulla. Yhtenä projektin tärkeimmistä tavoitteista on ollut kasvattaa Omena-hotellin asiakasymmärrystä. Konseptien tarkoituksena on toimia keskustelunavauksena Omena hotellin kehitystyölle. Työ on toteutettu yhteistyössä Omena-hotellin ja Parviainen Arkkitehtien kanssa.”

 

Final Thesis. The Service experience for the future at Omena Hotels. Alice Mattila. 2018. Interior Architecture.

Final Thesis. The Service experience for the future at Omena Hotels. Alice Mattila. 2018. Interior Architecture.