Pentuboksi – Konsepti selkeään ja yksinkertaiseen koiranpennun kasvatustietoon

 

“Opinnäytetyöni aiheena on tutkia ja suunnitella konsepti, jolla voidaan parantaa koiranpennun kasvatus
tiedon yksinkertaistamista. Tarkoituksena on selvittää, millaista kasvatustietoa on olemassa ja millaisessa
muodossa sitä löytyy. Tästä on tarkoituksena sittemmin kehittää konsepti helpottamaan,
yksinkertaistamaan ja selkeyttämään tiedon saantia ja sisältöä.

Tutkimukseni keskittyy tutkimaan koiranpennun kasvattamiseen tarvittavaa tietoa ja sen lähteitä.
Tutkimuksessani käyn läpi erilaisia koirankasvatus oppaita ja niiden tapaa tarjota tietoa, etsien
yhteneväisyyksiä ja parantamisen kohteita. Kyselen myös koiran omistajilta heidän kohtaamiaan ongelmia
ja tapoja hankkia koiranpennun kasvatus tietoa, kartoittaen tiedon hankinnan ongelmia heidän
näkökulmastaan.

Lopuksi minulle syntyi selkeä näkemys siitä, kuinka tarjolla oleva koiranpennun kasvatustietoon usein
erittäin teksti painotteita ja epähoukuttelevaa. Myös koiran omistajista kasvatus tietoa ei ole tarjolla
tarpeeksi yksinkertaisesti ja tieto on usein hajallaan eri lähteissä, luoden turhautumista tietoa etsittäessä.
Tämän kautta syntyi kaksi osainen konsepti, joka pyrkii yksinkertaistamaan pennun kasvatustiedon ja
kasaamaan sen yhteen lähteeseen. PentuBoksi on konsepti kokonaisuus, johon kuuluu nettisivusto ja
tilauspaketti. Nettisivu keskittyy jakamaan tietoa, jota tulee hankkia ennen koirapennun osto päätöstä tai
ennen kuin pentu saapuu kotiin. Tilauspaketti keskittyy antamaan tietoa pennun kouluttamiseen ja
hoitoon.”

 

Opinnäytetyö. PentuBoksi : Konsepti selkeään ja yksinkertaiseen koiranpennun kasvatustietoon. Enna Savolainen. 2020. Teollinen muotoilu.

Julkaisun pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202005118217

 

 

PENTUBOKSI_kansi Enna_S_PentuBoksi_ohjevihko3Enna_S_PentuBoksi_paketin_sisältö