Tilakokemus hotellihuonesuunnittelussa

“Opinnäytetyössäni etsin ratkaisuja tilakokemuksen synnyn periaatteisiin hotellihuoneessa.” “Taustatutkimuksen pohjalta suunnittelen hotellihuoneen ja testaan sen toimivuutta virtuaalitodellisuutta hyödyntäen. Lopuksi laadin hotellihuoneesta konseptitasoiset suunnitelmat ja periaatepiirustukset.”

Final Thesis. Spatial experience in hotel design. Oona Auramo. 2019. Interior Architecture.

Final Thesis. Spatial experience in hotel design. Oona Auramo. 2019. Interior Architecture.

Final Thesis. Spatial experience in hotel design. Oona Auramo. 2019. Interior Architecture. Photo: Nora Anttonen.

Final Thesis. Spatial experience in hotel design. Oona Auramo. 2019. Interior Architecture.

Final Thesis. Spatial experience in hotel design. Oona Auramo. 2019. Interior Architecture.

Lue lisää: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201905098894