Vastuulliset tekstiilit – Asusteita ja sisustustekstiileitä läheltä versus kaukaa

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä eroa on lähellä ja ulkomailla tuotettujen tekstiilien vastuullisuudessa. Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisia asusteita ja sisustustekstiilejä valmistavia mikroyrityksiä. Tutkimusmenetelminä käytettiin tiedonkeruuta verkkoaineistoista ja lisäksi tuoretta kirjallisuutta. Tämän lisäksi toteutettiin benchmarking, eli aineistoanalyysi sekä haastateltiin kahta mikroyritystä verkossa ja puhelimitse. Yritykset edustavat molempia näkökantoja tutkimuskysymyksessä.

Lopputuloksena syntyi selkeä käsitys siitä, mitä eroa näillä kahdella yritystoimella on.

Työn lopussa esitellään vastuullisten tekstiilien pikaopas, jossa käytettiin materiaalina kerättyä tutkimusaineistoa, jonka avulla toteutettiin toimeksiantajayritykselle, Metropolia Ammattikorkeakoululle opetusmateriaalia tulevia vuosikursseja varten. Aloittelevalle yrittäjälle suunnitellusta pikaoppaasta alan opiskelija saa tarvittavaa tietoa vastuullisen tekstiilialan liiketoiminnan suunnitteluun.

Vastuullinen liiketoiminta on aiheena hyvin ajankohtainen. Vastuullisuuden osa-alueiden kattamisen uskotaan olevan yritysten pitkäntähtäimen tavoitteena, mutta kuluttajienkin asenteiden täytyy muuttua. Toimivalla vastuullisella toiminnalla yritys luo itselleen kilpailuetua sekä se toimii hyvänä esimerkkinä tuleville sukupolville. Toiveena on, että työ voisi muuttaa tekstiilialaa ja vastuullista liiketoimintaa positiivisempaan suuntaan.

 

Opinnäytetyö. Vastuulliset tekstiilit – Asusteita ja sisustustekstiileitä läheltä versus kaukaa. Silja Levälampi. 2019. Tekstiilisuunnittelu.

Julkaisun pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201905037445

 

3_kansi_levälampi