Kuosisuunnittelua Vimmacompany Oy:lle

“Opinnäytetyön aiheena oli kuosisuunnittelu kotimaiselle vaatemerkille Vimmalle. Aihepiiriä ei rajattu yrityksen puolesta, vaan annettiin vapaat kädet suunnitteluun.

Tavoitteena oli suunnitella kaupallisia kuoseja, jotka ovat Vimman näköisiä ja samalla ilmentävät myös suunnittelijan omaa visuaalista tyyliä sekä sopivat sekä lapsille että aikuisille. Vimmalla samat kuosit toistuvat sekä lasten että aikuisten vaatteissa, joten tästä oli luonnollista muodostaa opinnäytetyön tutkimuskysymys: minkälainen on sekä lapselle että aikuiselle sopiva vaatekuosi?”

 

Lue lisää: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201805026075

Final Thesis. Kuosisuunnittelua Vimmacompany Oy:lle. Hanna Elevant. 2018. Textile Design.

Final Thesis. Kuosisuunnittelua Vimmacompany Oy:lle. Hanna Elevant. 2018. Textile Design.