Imagolahjan suunnittelu

 

Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella Metropolia Ammattikorkeakoulun tekstiilisuunnittelualalle imagolahja. Lahja suunnitellaan konsepti tasolle, ja helposti muokattavaksi yhteistyökumppanin tarpeiden mukaan.

Imagolahja suunnitellaan yhteistyökumppanin toiveiden mukaan. Lahjan tulee korostaa koulun arvoja ja aatteita.

Imagolahjaan tarvittava tutkimus tapahtuu tutkimalla Metropolian etusivuja, haastattelemalla Metropolian työntekijöitä sekä tekemällä lahjan protoilla testejä ja kirjaamalla tulokset ylös.

Työssä tutkitaan oman työprosessin etenemistä ja tuotesuunnittelua palvelumuotoilun kautta.

 

Opinnäytetyö. Imagolahjan suunnittelu. Laura Laine. 2020. Tekstiilisuunnittelu.

Julkaisun pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202005128689

 

Laura_Laine