Mistä on hyvät kampukset tehty? Tutkimusmatka alkaa…

Itämeren alueen yhteistyö kampuskehittämisessä potkaistiin käyntiin 10.-11.11.2015 Helsingissä, lokakuussa käynnistyneen Live Baltic Campus -projektin aloituskokouksessa. Metropolian muotoilun tutkinto-ohjelman koordinoiman projektin kumppaneina ovat Tukholman, Uppsalan, Latvian, Tarton ja Turun yliopistot, joilla kaikilla on meneillään kiinnostavia kampushankkeita. Lisäksi mukana ovat Helsingin kaupunki sekä Riga Planning Region.

Kaksipäiväisen kick-offin aluksi pilottikohteet esittäytyivät Pecha Kucha -tyyliin: jokaisella korkeakoulukumppanilla on kampuskehittämisprojekti, jossa testataan muotoilun ja käyttäjälähtöisen suunnittelun menetelmiä. Yhteistyö kaupungin hallinnon, kaupunkisuunnittelijoiden, kampuskehittäjien ja sidosryhmien kanssa on keskeistä. Piloteista saatuja kokemuksia jakamalla ja niiden tuloksia vertaamalla pyritään löytämään tapoja entistä parempaan kaupunkisuunnitteluun, jossa otetaan huomioon eri käyttäjäryhmät – niin asukkaat kuin yrityksetkin. Helsingissä pilottikohteena on Myllypuron kampus.

Tapaamisen vieraileva puhuja, toimittaja Reetta Räty jakoi omia kokemuksiaan houkuttelevista ja kutsuvista julkisista tiloista eri puolilta maailmaa ja herätti kysymyksen: ”Mikä tekee tilasta kutsuvan ja herättää tunteen joukkoon kuulumisesta?”. Alustus johdatteli osallistujajoukon pohtimaan tarkemmin muotoiluajattelun ja -metodien käyttöä kuudella eri kampusalueella.

Virallisen ohjelman jälkeen joukko kokoontui vielä meren äärelle, Lauttasaareen Poliisien majalle. Illan aikana pohdittiin mm. miten samankaltaisissa kulttuureissamme on kuitenkin hienoisia eroja – esimerkiksi nyt vaikka saunan suhteen. Opimme, että Ruotsissa saunaan suhtaudutaan osana kuntoilua, eikä siinä ole samanlaista sosiaalista ulottuvuutta kuin Suomessa, kun taas Virossa löylyt ovat (ainakin kertoman mukaan) täkäläisiä kovemmat ja Latviassa puolestaan kosteammat.

Projektin teemaan sopien kokoontumiseen käytetyt tilat olivat keskeisessä asemassa ja muun työskentelyn lomassa etsittiin ideoita tuleville kampusalueille. Tiistaina lounastettiin Kiasmassa, työskenneltiin kaupunkisuunnitteluviraston näyttely- ja osallistumistilassa Laiturilla ja keskiviikkona kokoonnuttiin luovien alojen co-working -tilassa Loft Helsingissä.

Metropolian koordinoima Live Baltic Campus (10/2015–3/2018) toteutetaan Central Baltic –ohjelman ja Varsinais-Suomen liiton osarahoituksella.

Seuraa projektia Facebookissa tai Twitterissä

Central Baltic Interreg     Central Baltic Interreg