XR Design

 

Monipuolisessa XR Design -koulutuksessa teollisen muotoilun ammatillinen osaaminen integroituu teknologisiin, digitaalisiin sekä virtuaalisiin ympäristöihin. Näin luodaan uudenlaista osaamista ja ketteryyttä vastata niin fyysisen kuin digitaalisen maailman kehittämisen haasteisiin. Opintojen aikana opiskelijat oppivat luomaan interaktiivisia virtuaaliympäristöjä, 360 videoita ja hyödyntämään pelimoottoreita. Tämän lisäksi opintoihin kuuluu mm. XR -menetelmien hyödyntämistä tuotesuunnittelussa ja lopulta mallinnettujen suunnitelmien toteuttamista fyysisiksi tuotteiksi mm. 3D-tulostuksen, CNC-koneistuksen ja muiden valmistusmenetelmien avulla.

Globalisoituneessa maailmassa digitalisaation kurottaessa kaikille yhteiskunnan osa-alueille, luovan talouden, käyttäjälähtöisyyden ja teknologian hybridiosaajille löytyy työmahdollisuuksia laajalti. Tulevaisuudessa syntyy täysin uusia työtehtäviä joihin XR Design -koulutus antaa valmiuksia. Erilaiset lisätyn todellisuuden työkalut kehittyvät ja tulevat osaksi arkea. Tarvitaan uudenlaisia asiantuntijoita, jotka osaavat luoda sisältöä ja toisaalta hyödyntää uuden teknologian mahdollisuuksia monialaisessa tuotekehityksessä ja teollisuuden palveluksessa.

Tutustu XR Design -koulutuksen muotoilun opiskelijoiden opintoihin.

 

 

Eetu-Kasper Heikkinen. 2019.