Teollinen muotoilu

Teollisen muotoilun koulutus sisältää käyttäjäkeskeistä tuotteiden ja palveluiden suunnittelua, konseptointia, visualisointia, 3D-mallintamista, mallinrakentamista, materiaali- ja käyttäjäinnovaatioita ja niiden tuotteistamista. Teollisen muotoilijan suunnittelutyössä yhdistyvät kestävä suunnittelu, käyttäjäkeskeisyys, tuotannolliset näkökohdat ja liiketoiminta.

Tutustu teollisen muotoilun opintojen sisältöön.

Tutustu muotoilu opiskelijoiden työnäytteisiin.

3D suurtulostin

/

Reache robottikäsi

Miika Lehtinen / Teollinen muotoilu

EMBER

/

Noste

Lauri Hiilinen, Thomas Tallqvist / Teollinen muotoilu

AARRE valaisin

/

Lively valaisin

Laura Lerkkanen, Mikko Siponen / Teollinen muotoilu