Finnish Design Academy

Finnish Design Academy - Muotoilualan korkeakoulutuksen kehittäminen tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita varten Finnish Design Academy -hankkeessa kehitetään uudenlainen FDA yhteistoimintamalli,... Tutustu hankkeeseen

Augmented Urbans

Augmented Urbans kehittää ja testaa uusien XR-teknologioiden soveltamista osallistavaan kaupunkisuunnitteluun. Kaavasuunnitelmista ja eri skenaarioista käytävän keskustelun laatua pyritään parantamaan... Tutustu hankkeeseen

Creative Campus Arabia

Hankkeen tavoitteena on kehittää Arabian aluetta luovan alan yrittäjyys- ja osaamiskeskittymänä ja sitä kautta parantaa taiteen ja luovien alojen toimijoiden toimeentuloedellytyksiä mm. tilojen... Tutustu hankkeeseen

DigiPrintNetwork

DigiPrintNetwork -projektissa kootaan suomalaisista digitaalisen tulostuksen parissa toimivista pk-yrityksistä toimijaverkosto, joka suunnittelee ja toteuttaa yhdessä kustomoitavia tuote- ja palvelukonsepteja... Tutustu hankkeeseen

Live Baltic Campus

Live Baltic Campus -projektissa muotoiluajattelu ja -menetelmät valjastettiin kaupunkisuunnittelun käyttöön. Mukana oli kuusi korkeakoulua ja aluetta Itämeren ympärillä – Helsinki, Riika, Tartto,... Tutustu hankkeeseen

Liikkuvan arjen design

Liikkuvan arjen design, tai tuttavallisemmin LAD, on urbaanien liikkumismuotojen suunnittelua. LAD-projekteissa tartutaan muotoilun keinoin kestävään kaupunkiliikkumiseen – hahmotellaan esimerkiksi... Tutustu hankkeeseen