Julia Turunen valmistuu sisustusarkkitehdiksi

Julia Turunen aloitti sisustusarkkitehtuurin opinnot Metropolia Ammattikorkeakoulussa vuonna 2012. Nyt neljän vuoden jälkeen hän valmistuu tutkintonimikkeellä muotoilija (AMK). Pyysimme Julia kertomaan opinnoistaan muotoilun tutkinto-ohjelmassa.

 

Miten päädyit opiskelemaan sisustusarkkitehtuuria Metropolia Ammattikorkeakouluun?

Piirtäminen ja maalaaminen ovat aina olleet minulle luonteva keino ilmaista itseäni. Lapsena rakastin myös rakennella taloja barbeille ja poneille. Saatuani nukketalon tein sinne itse kaiken sohvista paanukattoon ja hajuvesipulloihin asti. Ensimmäiseltä luokalta lähtien osallistuin myös kaikkiin mahdollisiin taide-, ja askartelukerhoihin. Yläasteella aloin käydä lasten ja nuorten arkkitehtikoulussa, josta syntyi kipinä suunnittelun alalle. Kuvataidelukiossa valitsinkin jo taidekurssini jatko-opintoja silmälläpitäen ja keskityin erityisesti tekniseen piirtämiseen.

Abivuonna lukiossa tiesin jo mille alalle haluan pyrkiä, mutta koulutusmahdollisuuksista en paljoakaan tiennyt. Sisustusarkkitehtuurin valitsin, koska alalla voi sopivassa suhteessa yhdistää luovuutta ja omaa näkemystä kuitenkin aina valmiiksi asetetuissa raameissa. Olin kuullut, että pääkaupunkiseudulla on mahdollista opiskella sisustusarkkitehdiksi Aalto-yliopistossa, ja sinne päätinkin hakea. Varmuuden vuoksi etsin myös muita vaihtoehtoja Internetistä. Löysin Metropolian muotoilun tutkinto-ohjelman, jossa sisustusarkkitehtuuri oli yksi suuntautumisvaihtoehto. Metropoliasta en tiennyt juuri mitään ennen kuin hain sinne. Valintakokeet menivät todella hyvin, koska en osannut jännittää niitä etukäteen. Jälkikäteen voin olla todella tyytyväinen, että hain juuri Metropoliaan, sillä tämä koulu on tuntunut minulle juuri sopivalta.

 

Kuvaile opintojasi

Neljä opiskeluvuotta on tuntunut hujahtavan todella nopeasti. Opiskelu on ollut erittäin antoisaa. Olen oppinut näiden vuosien aikana paljon enemmän kuin ikinä osasin opintoja aloittaessani kuvitella. Opiskelu on ollut todella intensiivistä, välillä myös rankkaa. Vastapainoksi opiskeluvuosiin on mahtunut lukematon määrä ihania kokemuksia, matkoja, uusia ystäviä ja mahtavia elämyksiä sekä onnistumisen hetkiä. Kaikki vaikeilta tuntuvat kurssit ja kurssityöt ovat palkinneet lopussa. Olen oivaltanut opiskelun aikana myös sen, että mitä vaikeammalta jokin uusi asia tuntuu, sitä enemmän joudun haastamaan itseäni samalla uutta valtavasti oppien. On ollut etuoikeutettu päästessäni kuulemaan mielenkiintoisia luentoja ja oppimaan alaa jo kauan alalla työskennelleiltä ammattilaisilta.

Metropoliassa sisustusarkkitehtuuria opiskellaan muotoilun tutkinto-ohjelmassa, jossa voi opiskella pääaineena myös tekstiilisuunnittelua ja teollinen muotoilua. Monet opintojaksot kuten taidehistoria, palvelumuotoilu ja markkinointi on järjestetty yhteisopintoina. Tämän ansiosta olemme päässeet tutustumaan hyvin myös muiden alojen opiskelijoihin. Lisäksi mm. Innovaatio-opintojaksolla kaikki muotoilun opiskelijat tekevät monialaisia työelämälähtöisiä projekteja. Opintojen monipuolisuuden ja laajan opintotarjonnan ansiosta on helppo tutustua muotoilun eri osa-alueisiin. Samalla meitä on koulussa myös kannustettu luomaan oma opintopolkumme ja keskittymään meitä eniten kiinnostaviin aiheisiin, sillä sisustusarkkitehdiksi valmistuttua työmahdollisuudet ovat laajat ja erikoisalojen asiantuntijoille on aina tarvetta.

 

Mikä opinnoissa on ollut mieluisaa ja kiinnostavaa?

 Itselleni mieluisimpia kursseja ovat olleet suunnittelukurssit. Lisäksi kaikki taideaineet ovat olleet minulle lähellä sydäntä. Jokaiseen kurssiin sisältyy asioiden opiskelua teoriatasolla. Yksi parhaista asioista opiskelussa on kuitenkin ollut se, että teoriaa ei tarvitse päntätä vain kirjoista, vaan asioita päästään aina myös soveltamaan harjoitustöissä, jolloin uudet asiat hahmottuvat paljon paremmin.  Lisäksi opiskelu on ollut ilahduttavan monimuotoista. Olemme opiskelleet sisustusarkkitehtuurin historiaa Ruotsissa tutustumalla ja kokemalla eri historiallisia tyylisuuntia konkreettisesti paikan päällä. Materiaaliopin opintojaksolla pääsimme itse sahaamaan puita ja tutustumaan materiaalin työstämiseen konkreettisesti. Jo ensimmäisenä opiskeluvuotena pääsimme myös toteuttamaan suunnittelemamme tuotteet omin käsin koulun puupajalla.

Mielenkiintoisten kurssien lisäksi mieluisia ja työelämän kannalta tärkeitä asioista ovat olleet työharjoittelujaksot. Kahden työharjoittelun ansiosta olen saanut paljon käytännönkokemusta siitä, millaista alalla työskentely todellisuudessa on. Lisäksi työharjoittelussa on päässyt sopivasti koettamaan omia siipiään sisustusarkkitehtina ja luomaan tärkeitä kontakteja alan ihmisiin.

 

Mitä et olisi osannut odottaa?

Alussa opiskelun intensiivisyys vähän yllätti. Lukiossa omat kurssit sai ja piti itse suunnitella ja valita ja poissaolojakin sai olla enemmän. Metropoliassa opiskelu tapahtui päivittäin yhdeksästä neljään ja valmiiksi suunnitellussa kurssiaikataulussa oli pysyttävä, jotta opintopisteet tulivat suoritetuiksi suunnitellussa aikataulussa. Kadehdin välillä yliopistoissa opiskelevien kavereiden akateemista vapautta, mutta rehellisesti ajatellen säännölliset päivärytmit ja tarkka aikataulu ovat loppujenlopuksi olleet kyllä tosi hyvä juttu.

Tiiviin opiskelutahdin ja intensiivisten kurssien ansiosta vuosikurssimme myös hitsautui yhteen nopeasti. Luokan ryhmähenki on ollut ihan loistava. Yksi ihanimmista asioista opiskelun aikana onkin ollut ryhmämme, jossa on tuettu ja kannustettu toinen toistaan. Olemme hitsautuneet kaveriporukaksi myös opintojen ulkopuolella. Koulutöiden ohella olemme tehneet muitakin projekteja yhdessä – juhlimisesta ja matkustelusta puhumattakaan. Opintojen alussa en osannut odottaa kuinka hienoja ja tärkeitä ihmisiä tulisin opiskeluideni aikana löytämään.

 

Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on?

Tunnen saaneeni koulusta hyvän pohjan työelämään ja uteliaisuuden sekä halun kehittää itseäni myös jatkossa. Työelämää ajatellen on ollut erittäin tärkeää myös oppia käyttämään useita tietokoneavusteisia suunnitteluohjelmia. Lisäksi on ollut tärkeää ymmärtää, kuinka paljon uutta opittavaa vielä tulevaisuudessa on. Vaikka tuntuu, että ei tiedä vielä tarpeeksi kaikkea sitä, mitä työelämässä pitäisi tietää, on koulusta saanut valmiudet etsiä tietoa ja selvittää asioista sekä oppia uutta.

Tärkein tavoitteeni tulevaisuudessa on päästä tekemään sisustusarkkitehdin töitä sellaiseen paikkaan, jossa voin seistä yrityksen arvojen takana ja tuntea itseni tärkeäksi ja hyväksi työntekijäksi. Unelmieni työpaikassa tekisin julkitilasuunnittelua monialaisen tiimin jäsenenä. Uskon, että hyvällä koulutuksella ja ahkeralla työskentelyllä löydän unelmieni työpaikan. Oman tai jonkun toisen kanssa yhteisen yrityksen perustaminen tuntuu mahdolliselta vaihtoehdolta sitten, kun olen saanut työkokemusta muissa suunnittelutoimistoissa. Myös työskentely ulkomailla kiinnostaa. Juuri nyt ovat kuitenkin tärkeimpinä asioina mielessä vuosikurssimme yhteinen valmistumisjuhla sekä tulevan kesän työt ja lomasuunnitelmat!