Valovoima -konsepti voitti ”24 h design sprint” kilpailun

Muotoilun opiskelijoiden konsepti Valovoima (LED the Light Lead the Way) voitti ”24 tunnin design sprint” kilpailun. Työryhmä: Heidi Ollikainen, Stiina Ruusuvuori, Eetu-Kasper Heikkinen ja Miikka Siekkinen. Kunniamaininta meni Huudit sovelluksen suunnitelleelle ryhmälle: Laura Laamanen, Tiina Nissinen ja Netta Poikolainen.

”24 HEVI: Helsinki-Espoo-Vantaa-Innovaatiot”, on Siton ja Metropolia Ammattikorkeakoulun muotoilun kanssa yhdessä totutettu muotoilukilpailu. Kilpailu oli osana muotoilun Innovaatioprojektia. Ohjaajat: Juha Ainoa ja Pasi Pänkäläinen.

Kilpailu toteutettiin ns. ”24 h design sprint” kilpailuna, jossa tehtävänannon jälkeen opiskelijoilla oli tasan 24 tuntia aikaa ideoida ehdotuksensa annettuun tehtävään. Kilpailulla etsitiin uusia ideoita Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien elinkeinoelämän- matkailun- tai vaikkapa asumiseen liittyvissä teemoissa muotoilun keinoin. Tehtävänanto oli hyvin väljä uusien ideoiden mahdollistamiseksi. Tarkka tehtävänanto kerrottiin opiskelijoille juuri ennen kilpailun alkua. Kilpailun Juryyn osallistuivat kaikkien kolmen kaupungin elinkeinojohtajat. Tilaisuuden moderaattorina toimi Helsingin kaupungin muotoilujohtaja Anne Stenroos ja järjestäjänä Sito Oy.

Tarkoituksena oli löytää konsepteja, jotka toimivat eräänlaisena liimana näiden kolmen kaupungin kesken ja joita kukin kaupunki voi hyödyntää.

Tulokset julkistetiin 15.9. klo 15:00 Design Forumissa.

Sito Designsprint. 2017. Anne Stenroos, Chief Design Officer, Helsingin kaupunki. Mikko Rikala, Sito. Espoon elinkeinojohtaja Tuula Antola. Opiskelijat: Laura Laamanen, Tiina Nissinen ja Netta Poikolainen