Oppimismuotoilu luo innostavampaa koulutusta

Kuva: Eero Saarikoski


Uuden oppiminen, tuntemattomien horisonttien kartoittaminen ja aidosti osallistava kehittäminen ovat tulevaisuuden taitoja, alasta riippumatta. Eero Saarikosken YAMK-opinnäytetyössä muotoiltiin oppimisen palvelukonsepti Vision Factorylle, joka on yhteiskehittämisen ja muotoiluajattelun palvelutoimisto.


Muotoiluprojektissa tutkittiin työssäkäyvien oppimista: millaisia toiveita ja tarpeita heillä on työhön liittyvää koulutusta koskien. Tätä ymmärrystä kerättiin kyselyin ja syväluotaavin haastatteluin, ja muotoiltiin käytännön ideoiksi työpajoissa palvelun kohderyhmien kanssa. Käyttäjätutkimuksen oivalluksia yhdistettiin aiempaan tutkimustietoon oppimisesta ja
oppimispsykologiasta. Projektin tuloksena muotoiltiin oppijoiden tarpeisiin vastaava Co-Creator Academy -oppimispalvelun palvelukonsepti.


Co-Creator Academyn tavoitteena on tarjota motivoivaa koulutusta, joka tuottaa kestäviä oppimistuloksia. Kun opiskellaan työtä varten, opintojen soveltaminen käytäntöön on suunniteltava osaksi koulutusta alusta asti. Koulutuksen tavoitteena on opittujen asioiden jalkautuminen työhön ja leviäminen laajemmin osaksi organisaation toimintaa. Tämän mahdollistamiseksi on laadittu toimintamalli, jossa kouluttaja, oppijat ja organisaatio luovat
onnistumisen edellytykset yhdessä.


Työelämän toimeksiantona tehty opinnäyte opetti monenlaista työelämää ajatellen:

Kehitysprosessien hallinta: kyky kehittää uutta vaatii usein sitä, että pystyy pitämään mielessään yhtä aikaa sekä lopullisen maalin että suunnittelemaan seuraavia askeleita. Tämä kyky katsoa asioita laajasta perspektiivistä, mutta samalla kuitenkin huolehtia pienistäkin yksityiskohdista (jäämättä niihin kuitenkaan jumiin) on yksi muotoilun suuria vahvuuksia.

Muotoilun vahvuuksiin kuuluvat myös asiakaskeskeiset toimintatavat ja osallistava suunnitteluprosessi. Muotoilu lähtee käyttäjän tai asiakkaan ymmärtämisestä. Prosessin aikana huolehditaan siitä, että kehitettävää tuotetta tai palvelua testataan oikeilla asiakkailla. Kun kehitysprojektista vihdoin syntyy jotain valmista, matkan varrella on varmistettu että ratkaisu on käyttäjilleen kiinnostava ja haluttava, tekijälleen toteutuskelpoinen sekä liiketoiminnallisesti järkevä.

Muotoilijana saa usein laittaa itsensä likoon. Projektia vetävällä muotoilijalla on kaikki langat käsissään. Hänen pitää pystyä kiteyttämään oivallukset selkeästi ja kommunikoimaan niistä niin firman sisällä kuin ulkoisesti asiakkaille. Hän pitää huolta, että kaikki ymmärtävät missä mennään, miksi näitä asioita kannattaa tehdä ja siihen päälle vielä puhaltaa innostuksen kipinää projektiin.

Opinnäytetyö

Eero Saarikoski
30.4.2024