Live Baltic Campus

Live Baltic Campus -projektissa muotoiluajattelu ja -menetelmät valjastettiin kaupunkisuunnittelun käyttöön. Mukana oli kuusi korkeakoulua ja aluetta Itämeren ympärillä – Helsinki, Riika, Tartto, Tukholma, Turku ja Uppsala – joissa kaikissa suunniteltiin joko kokonaan uusia tai kehitettiin olemassa olevia kampusalueita. Kampusalueet toimivat projektissa pilotteina, joissa testattiin muotoilun ja käyttäjälähtöisen suunnittelun menetelmiä eri toimijoiden mukaansaamiseksi.

Projektin tulokset on koottu julkaisuihin Dreams and Seeds : The role of campuses in sustainable urban development sekä Live Baltic Campus Development Ideas Book.

Metropolian koordinoimassa hankkeesssa ovat kumppaneina Latvian, Tukholman, Uppsalan, Turun ja Tarton yliopistot sekä Helsingin kaupunki ja Riga Planning Region. Lisäksi mukana ovat Uudenmaan liito ja Turun kaupunki. Hanke toteutettiin 10/2015-3/2018 Central Baltic -rahoitusohjelman ja Varsinais-Suomen liiton rahoituksella.

Lisää tietoa