Käsityön koulutuspolkuja ja taitojen oppimisen elävä perintö – Selvitys käsityön oppimisen mahdollisuuksista Suomessa 2022

Kuvassa on Taitoliiton julkaisun kansi, jossa graafinen kuvio esittä kättä.

Taitoliiton teettämässä Käsityön koulutuspolkujen selvityksessä kuvataan käsityön oppimisen mahdollisuuksia Suomessa. Käsityön oppimisen paikkoja, ympäristöjä ja organisaatioita on Suomessa runsaasti. Halutessaan käsityötä on mahdollista opiskella systemaattisesti ja harrastaa koko eliniän. Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä käsityö on ollut osa yleissivistävää koulusta jo vuodesta 1866.

Selvityksen tekstiosuuden on kirjoittanut Anna-Mari Raunio.  Raunio on käsityönopettaja (KM) ja kulttuurituottaja (AMK), joka on työskennellyt käsityön opettajana, tutkijana ja kulttuurituottajana useissa käsityön elävän perinnön projekteissa.
Julkaisun koulutuspolkukuvausta on tehnyt Metropolian tekstiilisuunnittelun lehtori Tuiti Paju. Paju on tekstiilitaiteen maisteri, (TaM). 20 vuoden opettajaurallaan hän on päässyt läheltä seuraamaan luovien ja lahjakkaiden opiskelijoiden ammatti -identiteetin kehittymistä ammattilaisiksi. Hän esittelee myös oman koulutuspolkunsa yhtenä neljästä esimerkkiprofiilista.

Julkaisu