Käyttöliittymäsuunnittelu ClimbstationTM-kiipeilyseinälle

Opinnäytetyö on konseptisuunnitelman käyttöliittymästä Joyride Games Oy:n ClimbstationTM-kiipeilyseinälle. Käyttöliittymän suunnittelu tapahtui osana Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Vantaan kaupungin hallinnoimaa Digi-Salama-hanketta.

Käyttöliittymäsuunnittelu pohjautuu laitteen nykyiseen käyttöliittymään, joka olisi tarkoitus siirtää mobiilimuotoon. Opinnäytetyössä perehdyn nykyisen käyttöliittymän lisäksi benchmarkingin avulla olemassa oleviin sovelluksiin sekä nettisivuihin. Lisäksi suunnittelun tukena toimivat haastattelut ja havainnointi, joiden avulla kartoitan nykytilannetta ja käyttäjien todellisia tarpeita.

Suunnittelun taustalla vaikutti myös teoreettinen aineisto keskeisistä käsitteistä ja menetelmistä. Keskeisessä roolissa on käyttökokemus, käytettävyys ja käyttöliittymäsuunnittelu. Opinnäyte sivuaa myös visuaalista suunnittelua sekä informaatiomuotoilua.

Lopputuloksena on funktionaalinen prototyyppi konseptista, joka ohjaa käyttäjää visuaalisesti sekä tekee kiipeilyseinän lähestymisestä helpompaa ja vaatii vähemmän ulkopuolista ohjeistusta.

Thesis. Käyttöliittymäsuunnittelu ClimbstationTM-kiipeilyseinälle. Jessica Falck. 2020. Industrial Design