LAD – Liikkuvan Arjen Design – Innovaatioprojekti 2011

Innovaatioprojektin 2011 käytännön tavoitteita:

• Luoda kattava kuvaus kiinnostavista pyöräilijätyypeistä
• Kuvata näiden eri pyöräilijätyyppien kokema matkapolku kaikkine vaiheineen
• Löytää matkapolkujen sisältämät ongelmakohdat
• Arvottaa ongelmakohdat niiden vakavuuden/vaikuttavuuden mukaan (kosmeettinen – katastrofaalinen)
• Ideoida havaittuihin ongelmakohtiin ratkaisuja, jotka poistavat ko. ongelmakohdan tai pienentävät niistä aiheutuvaa haittaa
• Muodostaa matkapolusta ja uusista ratkaisuista yhtenäinen konsepti kullekin pyöräilijätyypille ja testata/protoilla ratkaisuja joiltain osin

Liikkuvan Arjen Designin ensimmäiset, pyöräilijäprofiilien pohjalta rakennetut konseptit syntyivät Metropolian sisustussuunnittelun ja teollisen muotoilun opiskelijoiden yhteistyönä:

 

  • Cycle in! -lippakioski

 

  • Maastopyöräilypolut ja opastus

 

 

  • Rent me -hotellipyörät

 

  • Restyle my bike

 

 

  • Sykleri

 

  • Tavarankuljetus pyörällä

 

 

 

 

  •  Koulupolku
Lue lisää täältä: http://lad.metropolia.fi/wp/