21.12.2021

Kuvassa 6 henkilöä kirjoittaa seinällä oleville postit lapuille

Miten myydä digitaalisesti tapahtuman yhteistyökumppanuus? Case Professio

Muotoilun YAMK Opinnäytetyö Lue lisää

20.12.2021

Kuvassa sohvalla istuu nainen, lapsi ja mies. Kuvassa myös koira.

Oikeanlaista palvelua todellisille asiakkaille – tutkimuksen kautta asiakasymmärrykseen

Honkarakenne Oyj:lle tekemäni YAMK-opinnäytetyö on kuvaus tyypillisestä palvelumuotoilun prosessista eri vaiheineen, jossa tutkimuksen kautta saavutettu asiakasymmärrys... Lue lisää

20.12.2021

Suomen Punaisen Ristin ystävätoimintaan mukaan pääsyn prosessin kehittäminen

Palvelumuotoilusta apua ongelmanratkaisuun Suomessa tällä hetkellä joka kolmas ihminen kokee yksinäisyyttä. Yksinäisyyden yleisyys ja sen haitalliset terveysvaikutukset... Lue lisää

20.12.2021

Kuvassa on henkilöiden kädet ja workshop materiaalia

Organisaation kehittäminen hyödyntäen palvelumuotoilun menetelmiä

Kirsi Juntusen YAMK-opinnäytetyön toimeksiantaja oli Taito Etelä-Suomi ry, joka on osa valtakunnallista Taitojärjestöä ja jonka muodostavat kolme aiemmin itsenäistä... Lue lisää

15.12.2021

VIIMEINEN PUU – kuvakirja ympäristökasvatuksen välineenä

Jenna Kallonen tutki opinnäytetyössään ympäristökasvatuksen ja taiteen yhdistämistä lasten kuvakirjan muodossa, erilaisia muotoilun menetelmiä apuna käyttäen. Työn... Lue lisää

02.12.2021

Marika Lehti_Sidosryhmäkartta

Kiertotalouden palvelut muotoilun kohteena, case Rester Oy

Kiertotalous tulee väistämättä mukaan eri toimialoille regulaation ja ehtyvien neitseellisten materiaalien takia. Muutos voi olla yrityksille suuri ja siirtymät tuovat... Lue lisää

02.12.2021

Kuvassa on laatikoita päälleekäin ja niissä lukee tekstiä: kampanjakohyainen tuote, vaikuttajat, esillepanot, oheistuotteet, tapahtumat

Kilpailuetua palvelumuotoilun avulla

Metropoliasta muotoilijaksi (YAMK) valmistuva Soile Ekman kertoo kuinka palvelumuotoilulla voi tuottaa arvoa sekä organisaatiolle, henkilökunnalle että asiakkaille. Ekmanin... Lue lisää

28.11.2021

Kuvassa on kännykkä ja tabletti. Ruuduilla näkyvissä neuleohjeita.

YHTEISKEHITTÄEN PAREMPIA PALVELUITA NUORILLE, ALOITTELEVILLE NEULOJILLE

Muotoilun avulla voidaan luoda käyttäjien tarpeisiin vastaavia ja liiketoimintaa tukevia palveluita. Keskeistä onnistumiselle on asiakas- ja liiketoimintaymmärryksen hyödyntäminen,... Lue lisää

28.11.2021

Kuvassa on esitetty nuoria kännykät kädessä

NUORET HALUAVAT SAMAA KUIN ME MUUTKIN

Antti Kettunen käsitteli YAMK opinnäytetyössään ikäryhmää 2000 - 2010, josta ei ole vielä olemassa paljon kirjallista tuotosta. Tämä kävi ilmi tutkimalla suomalaisia... Lue lisää

28.11.2021

Muu maa? Suomalaisten fleksaajien motivointi kasvipohjaisen ruokamurroksen kynnyksellä

Johanna Salovaaran YAMK opinnäytetyössä selvitetään mitä on fleksaaminen, ja mikä sen rooli voisi olla kasvipohjaisessa ruokamurroksessa? Kuinka joustava planetaarinen... Lue lisää

28.5.2021

Muotoilulla kohti hyvää lähiympäristöä

Muotoilun prosessin ja menetelmien avulla voimme aktivoida ihmisiä pohtimaan parempaa elämää ja ympäristöä heidän omasta näkökulmastaan. Suunnittelijan työ on... Lue lisää

26.5.2021

YAMK opinnäytetyö Tiina Raitanen. 2021. Kuvassa kirjoja ja hahmoja ja kännykällä tallennetaan tilanne.

Esihenkilöverkoston muotoilusta oivalluksia ja asiantuntijuutta omaan työhön

Muotoilun YAMK opiskelija Tiina Raitanen tutki opinnäytetyössään esihenkilöiden sparriverkoston muotoilua. Tausta-ajatuksena oli katse tulevaisuuteen, kun nopeasti muuttuva... Lue lisää