09.9.2018

Omena-hotellin tulevaisuuden palvelukokemus

  "Opinnäytetyöni aiheena on ollut innovoida suomalaisen itsepalveluhotelliketju Omena-hotellin tulevaisuuden palvelukokemusta. Työssä tarkastelen Omena-hotellin... Lue lisää

19.8.2018

Kuosisuunnittelua Vimmacompany Oy:lle

"Opinnäytetyön aiheena oli kuosisuunnittelu kotimaiselle vaatemerkille Vimmalle. Aihepiiriä ei rajattu yrityksen puolesta, vaan annettiin vapaat kädet suunnitteluun. Tavoitteena... Lue lisää

19.8.2018

Akustiikan merkitys kouluympäristössä

"Tämän opinnäytetyön aiheena on tutkia akustiikan merkitystä kouluympäristössä ja suunnitella kangaspäällysteiset akustiikkapaneelit Hietakummun ala-asteen koulun... Lue lisää

15.8.2018

Musakuutio : LEED v4. Suunnittelutyökaluna

"Opinnäytetyö tutkii LEED ympäristösertifikaatin ja sisustusarkkitehtuurin yhteyttä materiaalien kannalta. Työn tavoitteena on tutustuttaa niin oma ammattikunta, kuin... Lue lisää

15.8.2018

Tuoliperhe Metropolian Arabian kampukselle

"Opinnäytetyönäni suunnittelin tuoliperhekonseptin Metropolian uudelle Arabian kampukselle. Toimeksiantajana toimi Metropolian ammattikorkeakoulu, ainakin jollain tasolla. Tavoitteena... Lue lisää

15.8.2018

Final Thesis. Couch series designing for Metropolia Arabia campus. Teemu Haranko. 2018. Industrial design.

Sohvasarjan suunnittelu Metropolian Arabian kampukselle

"Opinnäytetyöni käsittelee sohvasarjan konseptisuunnittelua Metropolian tulevalle Arabian kampukselle. Lopputuote on suunnitelma sarjasta, jonka voi teollisesti valmistaa. Uuden... Lue lisää

26.9.2017

Halton Oy: Toimistomoduulin kehittäminen

    Lue lisää

26.9.2017

Palvelutuoteportfolion esitystavan kehittäminen muotoilun keinoin – tapaus ABB Drives

Lue lisää

26.9.2017

KOTO : Kestävään kehitykseen ja yhteisölliseen elämäntapaan kannustava asumisratkaisu

Lue lisää

26.9.2017

Metropolia, brändi aulatiloissa ja messuosastoilla

Lue lisää

26.9.2017

Hytti ikääntyvän kotina – laiva-asumisen mahdollisuudet

Lue lisää

26.9.2017

Asustemalliston suunnittelu Arela OY:lle

Lue lisää